Englisch-Finnisch Übersetzung für strong

 • vahvaVahva EU edistää vahvaa OECD:n kehitysapukomiteaa. A strong EU makes for a strong DAC. Eurosta tulee vahva valuutta, jos Euroopan taloudesta tulee vahva. The euro will be a strong currency if Europe' s economy is strong. Vahva Eurooppa edellyttää vahvoja toimielimiä. A strong Europe requires strong institutions.
 • voimakasIlmaisu " pitää valitettavana" on voimakas. The word 'deplores' is strong. Se on erittäin voimakas viesti. It is an extremely strong signal. Halusimme sen olevan voimakas merkki. We wanted it to be a strong signal.
 • väkevä
 • lujaTiedän, että olette vahva ja luja pääministeri. I know you are a strong and firm Prime Minister. Voidaan kuitenkin kysyä, onko poliittinen sitoutumisemme ollut tarpeeksi luja? But was this commitment politically strong enough? Mielestäni tämä linja on luja mutta oikeudenmukainen ja arvostelun ulkopuolella. I think that is a line that is strong but fair and beyond criticism.
 • epäsäännöllinenLaatoittaminen oli haastavaa, koska laatat olivat epäsäännöllisen muotoisia.Epäsäännöllisessä kolmiossa kaikki sivut ja kulmat ovat eri suuria.Ehkäisypillereiden lopettamisen jälkeen kuukautiset voivat olla epäsäännölliset, ennen kuin ne löytävät taas oman säännöllisen rytminsä.
 • kestäväToiseksi kestävä unioni voi perustua vain vahvaan tietoisuuteen omasta itsestä. Secondly: lasting union can only be based on strong self-identity. Vahva ja kestävä eurooppalainen maatalous edellyttää kaikkia näitä toimenpiteitä. These are all measures that make for strong and sustainable European agriculture. Näin ollen kumppanuutemme Venäjän kanssa on oltava vahva ja kestävä, mutta se ei voi olla ehdoton. Our partnership with Russia must therefore be strong and durable, but it cannot be unconditional.
 • riskiTällaisen menettelyn riski on, että tuomioistuinlaitosta politisoidaan, mitä voimakkaasti vastustan. This sort of behaviour threatens to politicize the judiciary, and I strongly oppose that. On kuitenkin suotavampaa ottaa riski kuin vaarantaa pysyvästi voimakkaan, yhdentyneen Euroopan unionin suunnitelma hyväksymällä yhden prosentin mini-Eurooppa. It is preferable, however, to run that risk rather than permanently jeopardise the design for a strong, united Europe by agreeing to accept the 1% mini Europe. On myös olemassa riski, että Euroopan unionin ulkopuolisille maille luodaan kaupan esteitä, kun EU:ssa valmistettuja tuotteita korostetaan näin voimakkaasti. There is also a risk of setting up barriers to trade for countries outside the European Union when there is such a strong emphasis on the goods being produced within the EU.
 • siisti
 • vahvastiTuen vahvasti tätä toimenpidettä. I am strongly in favour of that. Olen vahvasti tällaisen järjestelmän kannalla. I strongly endorse such a system. Olen vahvasti sitä mieltä, että pitäisi. I think strongly there ought to be.
 • vankkaOlen vapaakauppasopimusten vankka kannattaja. I am a strong proponent of FTAs. Parlamentti on ollut ja on edelleen EU:n voimakkaan ulkopolitiikan vankka kannattaja. Our Parliament was and is the strong proponent of strong EU foreign policy. EU:ssa on vankka rasismin ja muukalaisvihan torjuntaa koskeva säännöstö. The EU has a strong acquis on the fight against racism and xenophobia.
 • voimakkaastiKannatan tätä suuntausta voimakkaasti. I strongly support this trend. Kyseenalaistan tällaisen voimakkaasti. I would strongly question that. Vastustan voimakkaasti tätä ehdotusta. I strongly oppose this proposal.

Definition für strong

  Häufigste Anfragen

  Beliebte Wörterbücher

  Übersetzung.cc

  Übersetzung.cc ist ein kostenloses Online Wörterbuch. Mehr als 14 Millionen Übersetzungen.

  AGB   Cookie   Kontakt

  In EnglishEn españolPå svenskaSuomeksiEestikeelne

  Mindmax
  Quelle: Wiktionary.
  Lizenz: Creative Commons Attribution-ShareAlike.
  © 2004-2023 Übersetzung.cc