Finnisch-Englisch Übersetzung für vahva

 • strong
  uk
  us
  A strong EU makes for a strong DAC. Vahva EU edistää vahvaa OECD:n kehitysapukomiteaa. The euro will be a strong currency if Europe' s economy is strong. Eurosta tulee vahva valuutta, jos Euroopan taloudesta tulee vahva. A strong Europe requires strong institutions. Vahva Eurooppa edellyttää vahvoja toimielimiä.
 • hard
  us
  We must work hard to ensure that Europe remains a strong economy in the future. Meidän täytyy työskennellä tehokkaammin varmistaaksemme, että Eurooppa on vahva talous myös tulevaisuudessa. It has been a period marked by a strong focus, hard work and considerable success. Tätä ajanjaksoa on leimannut vahva keskittyneisyys, kova työ ja huomattava menestys. The strong link between the insurgency and the drug economy hardly comes as a surprise. Kapinallisten ja huumetalouden välinen vahva yhdysside on tuskin yllätys.
 • fast
  uk
  us
  Strong, fast responses are essential. Olennaista on vahva ja nopea reagointi. That rope is dangerously loose. Make it fast!I am going to buy a fast car
 • burlyHe’s a big, burly rugby player who works as a landscape gardenerThat goal was burlyKimi Räikkönen
 • jackedThis computer is so jacked up, Im surprised it can still turn on!Wow, that guy is jacked!Dude, he just jacked my bike!
 • mean
  us
  We believe that a strong economy means a strong euro. Olemme sitä mieltä, että vahva talous edellyttää vahvaa euroa. A strong Commission means a strong European Parliament. Vahva komissio tekee myös Euroopan parlamentista entistä vahvemman. 'Strong' means subject to democratic and parliamentary scrutiny and control. "Vahva" tarkoittaa demokraattisen ja parlamentaarisen valvonnan alaista.
 • potentIt is, without doubt, a highly potent symbol of the long way we have come since the deadlocks of 2005. Se on epäilemättä hyvin vahva symboli pitkästä tiestä, jonka olemme kulkeneet vuoden 2005 umpikujan jälkeen. a potent argumenta potent medicine
 • powerful
  us
  This is why the Commission must have a powerful voice. Tämän vuoksi komissiolla on oltava vahva asema. Russia has a powerful president governing a phantom State. Venäjällä on vahva presidentti, joka johtaa olematonta valtiota. The European Parliament's resolution sends a powerful signal in this respect. Euroopan parlamentin päätöslauselmalla lähetetään tältä osin vahva viesti.
 • robustThe EU certainly has a very robust development aid policy. Toki EU:lla on erittäin vahva kehitysapupolitiikka. As President Borrell said, Chile now has a strong and robust democracy. Kuten puhemies Borrell totesi, Chilessä on nyt vahva ja luja demokratia. The legacy of the Orange Revolution is still strong and the Ukrainian civil society that emerged from it very robust. Oranssin vallankumouksen perintö on edelleen vahva, ja siitä syntynyt Ukrainan kansalaisyhteiskunta on hyvin vankka.
 • solid
  us
  It must be strong, united, and show solidarity. Sen on oltava vahva, yhtenäinen ja solidaarinen. Almost all metals are solid at room temperaturesolid gold
 • stark
  us
  I picked my way forlornly through the stark, sharp rocks.I screamed in stark terror.A flower was growing, in stark contrast, out of the sidewalk.
 • stiff
  us
  He was eventually caught, and given a stiff fineMy legs are stiff after climbing that hill yesterdaya stiff drink; a stiff dose; a stiff breeze

Definition für vahva

Anwendungsbeispiele

 • vahva mies
 • vahva moottori
 • vahva rakenne
 • Onpas tämä kahvi vahvaa!
 • vahvaa sinappia
 • vahvasta hirrestä rakennettu
 • Söin vahvan aterian.

Häufigste Anfragen

Beliebte Wörterbücher

Übersetzung.cc

Übersetzung.cc ist ein kostenloses Online Wörterbuch. Mehr als 14 Millionen Übersetzungen.

AGB   Cookie   Kontakt

In EnglishEn españolPå svenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Quelle: Wiktionary.
Lizenz: Creative Commons Attribution-ShareAlike.
© 2004-2023 Übersetzung.cc