Englisch-Finnisch Übersetzung für summary

 • yhteenveto
  Nähdäkseni hänen esittämänsä yhteenveto on asianmukainen. She has, I think, given a correct summary. Yhteenveto tehdään tämän toimikauden lopuksi. The summary is done at the end of this mandate. Lupaan parlamentille, että tämä yhteenveto lähetetään teille. I promise the House that this summary document will be sent to you.
 • lyhennelmä
  Jos komissio katsoo, että hakemus täyttää rekisteröintiä koskevat vaatimukset, tuotteen nimi ja lyhennelmä eritelmästä julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä. If the Commission concludes that the application meets the requirements for registration, the name and a summary of the specification will be published in the Official Journal of the European Union.
 • pika-
 • summittainen
  Arvoisa puhemies, tämä on ennakoiva, luonnollisesti summittainen yhteenveto, sillä minä en voi päättää siitä, mitä valtioiden ja hallitusten päämiehet sanovat. Mr President, this is a summary of the outlook which is of course approximate, since I cannot anticipate what the Heads of State and Government are going to say. Näiden arvojen lakkauttaminen ja summittainen oikeudenkäyttö "halventaisi oikeuttamme kutsua itseämme sivistyneeksi yhteiskunnaksi", on asianajaja Cherie Boothin todennut. To suspend those values and invoke a form of summary justice would, in the words of the lawyer Cherie Booth 'cheapen our right to call ourselves a civilised society'. summittainen sijainti
 • lyhyt
  Arvoisa puhemies, tämä oli lyhyt selvitys tosiasioista. That, Mr President, is a brief summary of the facts. Tämä oli lyhyt tiivistelmä mietinnön sisällöstä. That was a brief summary of the substance of this report. Tässä oli lyhyt yhteenveto Euroopan parlamentin tänään hyväksymän tekstin sisältämästä ehdotuksesta. That is, in summary, the proposal in the text adopted today by the EP.
 • tiivistelmä
  Lisäksi on julkaistu kuusisivuinen tiivistelmä. A six-page summary has also been published. Tämä oli lyhyt tiivistelmä mietinnön sisällöstä. That was a brief summary of the substance of this report. Se on tiivistelmä tähän mennessä hyväksyttyjen aloitteiden luettelosta. That is a summary of the list of initiatives that have so far been adopted.
 • tiivistetty
 • pikainen
  pikainen toimituspikainen kysymys
 • tiivis
  Siinä esitetään tiivis ja kattava yhteenveto yhteisen parlamentaarisen edustajakokouksen viime vuoden työstä. It provides a concise and comprehensive summary of the work of the Joint Parliamentary Assembly last year. EIP:n uusi hallinnointi- ja ohjausjärjestelmää koskeva selvitys on hyödyllinen ja tiivis läpileikkaus sen lukuisista hallinnointi- ja ohjausjärjestelmään liittyvistä toimista. The new EIB corporate governance statement provides a useful summary of its policies across a range of corporate governance aspects. tiiviin aineen fysiikka

Definition für summary

Anwendungsbeispiele

 • A summary review is in the appendix.
 • They used summary executions to break the resistance of the people.
 • Summary justice is bad justice.

Übersetzung.cc

Übersetzung.cc ist ein kostenloses Online Wörterbuch. Mehr als 14 Millionen Übersetzungen.

AGB   Cookie   Kontakt

In EnglishPå SvenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Quelle: Wiktionary.
Lizenz: Creative Commons Attribution-ShareAlike.
© 2004-2019 Übersetzung.cc