Englisch-Finnisch Übersetzung für above

 • yläpuolellaHe katsovat edelleen olevansa lain yläpuolella. They continue to feel above the laws. Komissio ei kuitenkaan ole lain yläpuolella. But the Commission is not above the law. Yksikään henkilö tai valtio ei ole lain yläpuolella. No one, no person and no State, is above the law.
 • ylläVain harvat yllä mainituista vaativat poliisitoimia. Very few of the above require police action. Yllä esitetyn perusteella hyväksyn sopimuksen tekemisen. In view of the above, I agree to the Agreement being concluded. Yllä mainitsemistani syistä en voinut tukea Hermanin mietintöä. For the above reasons, I was unable to support the Herman report.
 • ylempänä
 • yliSen jälkeen luku on noussut yli 650:een. In the meantime, this number has risen to above 650. Ei ole kysymys toimimisesta yli valtionpäämiesten. It is not about operating above the heads of Member States. Antakaa äänenne kuulua kolmen tenorin äänen yli. Please make your voices heard above those of the three tenors.
 • edelläEdellä mainitusta syystä äänestin päätöslauselmaesitystä vastaan. Given the above, I voted against the motion. Edellä mainituista syistä kannatin mietintöä. For the above reasons, I supported this report. Edellä mainittuja tarkistuksia ei voida hyväksyä sellaisinaan. As such, the above amendments cannot be accepted.
 • päälläEdes Itävallan alitse kulkevasta tunnelista ei ole hyötyä, jos on halvempaa kulkea Itävallan läpi maan päällä. Even a tunnel under Austria would not help if it were cheaper to travel through the country above ground. Tämä pätee ympäristöasioista vastaavaan Dimasiin, joka kieltäytyi näkemästä päämme päällä heiluvaa Damokleen miekkaa. Such was the case with Mr Dimas in environment, who refused to see the sword of Damocles above our heads. Arvoisa komission jäsen, yhteisen maatalouspolitiikan uudistus olisi toteutettava ennen kaikkea paikan päällä eli maaseudulla, ei vain paperilla. Commissioner, the reform of the CAP should be carried out above all in situ, in the countryside, and not just on paper.
 • takanaEräs rakennusinsinööri sanoi minulle kerran, että tuon kauniin puukaton takana on lasivillaa, vuorivillaa. A certain construction engineer told me once that above that splendid wooden ceiling there is fibreglass and rock wool. Näyttää ennen kaikkea selvältä, etteivät vakaussopimuksen ehdottoman soveltamisen takana ole pelkästään puhtaat taloudelliset syyt, vaan panokset ovat nyt aidosti poliittisia. Above all, it is clear that the absolutisation of the Stability Pact is not only motivated by purely economic considerations, but is now a truly political aim. Loppujen lopuksi poliittisella urallamme suurten sanojemme takana se, mikä merkitsee, on mahdollisuutemme pelastaa joitain ihmisiä tai parantaa heidän elämäänsä. In the final analysis, what counts in our political career, over and above the grand speeches we all make, is whether or not we are able to save or improve a few lives.
 • edellä mainittuEdellä mainittu valiokunta on todellakin jo hyväksynyt tämän ehdotuksen. Indeed, the above-mentioned committee has already adopted this proposal. Kuitenkin myös tähän pätee edellä mainittu yleinen poliittinen kantamme. However, our general political position, as stated above, also applies here. Yhtyykö neuvosto siihen näkemykseen, että edellä mainittu rauhan palauttamista koskeva sopimus on riittävä perusta neuvotteluille? Does the Council agree that the above peace plan constitutes a sufficient basis for talks?
 • korkeallaOlemme vakuuttuneita siitä, että EU ei ole paras taso säätämään lakeja siitä, miten esimerkiksi tikkaita saa käyttää korkealla tehtävässä työssä. We are convinced that it is not at EU level that legislation on, for example, how ladders are to be used in jobs above ground- or floor-level is best enacted. Toiseksi haluaisin sanoa, että kun käytämme pilotti-sanaa, ajattelemme yleensä ammattiryhmää, joka viettää työelämänsä korkealla yläilmoissa. The second thing I would like to say is that when we use the word 'pilots', we generally think of a group of professionals who spend their working lives high above the ground.
 • lisäksiSanojen lisäksi tarvitsemme toimintaa. Over and above words, we need to see action. Se on tämän lisäksi ja ennen kaikkea inhimillistä pääomaa. In addition to this, and above all else, it is human capital. Lisäksi on todettava, että olemme tästä ennen kaikkea hyvin ylpeitä. Above all, moreover, I must say that we feel very proud of this.
 • mieluummin
 • olla ylempiarvoinen kuin
 • päältä—Mistä tämä on? —Se on tuolta hyllyn päältä.Otitko pesukoneen pois päältä?Onpas kuuma. Parasta ottaa takki pois päältä. pois vartalolta
 • pohjoisempana
 • taaempana
 • taivaallinentaivaallinen palkkiotaivaallinen ilmestys
 • ylemmäs
 • ylhäälläNyt meidän ei pitäisi kiistellä oikeiston ja vasemmiston kesken, keskustassa ja ylhäällä tai alhaalla. Right now, there must be no falling out between groups on the right, and those on the left or in the centre, above or below. "Oletko koskaan nähnyt kuvia viisivuotiaista juutalaislapsista, jotka tuijottavat kohti natsikiväärien piippuja kädet ylhäällä?" hän kirjoittaa. 'Have you never seen pictures of five-year-old Jewish children facing Nazi rifles with their arms above their heads?' she writes. Kun vihdoin nousin ylös, aurinko oli jo ylhäällä.
 • yli nollan
 • yllä mainittu
 • ylleVuonna 2000 tehtiin ensimmäinen yritys luoda Euroopan ylle yksittäiset toiminnalliset ilmatilan lohkot, joita valvottaisiin yhteisesti. In 2000 came the first attempt to create individual functional blocks of air space above Europe that would be jointly controlled. Mitä tahansa sanotaankin ainutlaatuisesta tapauksesta - siitähän ei ole säädöksiä - EU:n tärkeimmät voimat nostavat voimasuhteet lain ylle ja avaavat näin Pandoran lippaan. Whatever is said about the sui generis - because that is not decreed - the EU's major powers thus place power relations above the law, and in doing so open a Pandora's box. Laita lämmintä ylle. Ulkona on pakkasta.
 • ynnäynnä muuta sellaistaneljä ynnä viisi on yhdeksän

Definition für above

 • Physically over; on top of; worn on top of, said of clothing.
 • In or to a higher place; higher than; on or over the upper surface.
 • Farther north than.
 • Rising; appearing out of reach height-wise.
 • Higher in rank, status, or position.
 • In addition to; besides.
 • Surpassing in number or quantity; more than.
 • In preference to
 • Beyond; on the other side
 • Directly overhead; vertically on top of.
 • Higher in the same page; earlier in the order as far as writing products go.
 • Into or from heaven; in the sky.
 • In a higher place; upstairs; farther upstream.
 • In addition.
 • Above zero; above freezing.
 • On the upper half or the dorsal surface of an animal
 • Of heaven; heavenly.
 • Heaven.
 • Higher authority

Anwendungsbeispiele

 • He always put his coat on above his sweater
 • Idaho is above Utah
 • Even the chief of police is not above suspicion
 • He was always above reproach
 • I thought you said you were above these kinds of antics
 • Thats above my comprehension
 • to cut above average
 • to stand head and shoulders above the rest
 • above and beyond the call of duty
 • over and above
 • That amount is way above our asking price
 • The owner was above taking more than a token salary
 • Hes in a better place now, floating free as the clouds above
 • He appealed to the court above
 • It was a cold day at only 5 above
 • The sparrow I saw was rufous above and off-white below

Häufigste Anfragen

Beliebte Wörterbücher

Übersetzung.cc

Übersetzung.cc ist ein kostenloses Online Wörterbuch. Mehr als 14 Millionen Übersetzungen.

AGB   Cookie   Kontakt

In EnglishEn españolPå svenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Quelle: Wiktionary.
Lizenz: Creative Commons Attribution-ShareAlike.
© 2004-2023 Übersetzung.cc