Finnisch-Englisch Übersetzung für laatu

 • quality
  us
  But quality not quantity matters. Mutta tässäkin ratkaisevaa on laatu eikä määrä. Quality of petrol and diesel fuels Bensiinin ja dieselpolttoaineiden laatu The first is the quality of the experts. Ensimmäinen on asiantuntijoiden laatu.
 • kind
  us
  It does this kind of 'price-quality' evaluation in special reports, which we highly appreciate. Se tekee tällaista "hinta-laatu-arviointia" erityiskertomuksissaan, joita me suuresti arvostamme. Of course we should consider the issue of water here in Parliament, because the kind of water we have is vital. Meidän on luonnollisesti käsiteltävä vesistöihin liittyvää kysymystä täällä parlamentissa, sillä veden laatu on meille elintärkeä. What is critically important is the kind of relations, if I may say this to you, that the European Parliament establishes with national parliaments. Ratkaisevan tärkeää on niiden suhteiden laatu, jos saan sanoa, joita Euroopan parlamentti luo kansallisiin parlamentteihin.
 • grade
  us
  I gave him a good grade for effortHe got a good grade on the testThis fine-grade coin from 1837 is worth a good amount.
 • honey
  us
  This gathers together nine European honey bee research groups specialising in honey quality, pathology, genetics and behaviour. Siihen kuului yhdeksän eurooppalaista mehiläistutkimusryhmää, joiden erikoisalat olivat hunajan laatu, patologia, genetiikka ja käyttäytyminen. Honey, would you take out the trash?Honey, Im home.
 • sort
  us
  At major house parties, where young people take all kinds of tablets, including ecstasy and that sort of thing, should we test the quality of those tablets? Olisiko testattava tablettien laatu kutsuilla, joissa nuoret käyttävät kaikenlaisia tabletteja, myös ekstaasia ja vastaavia huumeita? New developments in the case have shown that the quality of openness in information and communication by the Commission on this sort of issue leaves much to be desired. Uudet käänteet tässä tapauksessa ovat osoittaneet, että komission tiedotusta ja viestintää koskevan avoimuuden laatu jättää paljon toivomisen varaa tämän kaltaisessa asiassa. I had a sort of my cupboard

Definition für laatu

 • kvaliteetti, laadukkuus, tekninen tai taiteellinen korkeatasoisuus, hyvyys
 • Lähetin ja tornin välistä arvoeroa sanotaan kvaliteetiksi eli laaduksi. Se on hieman vähemmän kuin kaksi sotilasta

Anwendungsbeispiele

 • Kvaliteetin häviämisellä tarkoitetaan tornin menetystä lähettiä tai ratsua vastaan.

Häufigste Anfragen

Beliebte Wörterbücher

Übersetzung.cc

Übersetzung.cc ist ein kostenloses Online Wörterbuch. Mehr als 14 Millionen Übersetzungen.

AGB   Cookie   Kontakt

In EnglishEn españolPå svenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Quelle: Wiktionary.
Lizenz: Creative Commons Attribution-ShareAlike.
© 2004-2022 Übersetzung.cc