Englisch-Finnisch Übersetzung für goal

 • maaliMinun mielestäni se on sama kuin oma maali. To my mind it is rather like an own goal. Oma maali, onko maalin tarkoitus syntyä Euroopan unionin lukuun? And if it is at the EU's end, is it an own goal? Nyt ei saa pysähtyä: silloin tehtäisiin anteeksiantamaton oma maali. We must not stop now: that would be an unforgivable own-goal.
 • kohdeEuroopan keskuspankin ensimmäinen kohde on hintojen epävakaus. The European Central Bank' s primary goal is to ensure price stability. Arvostelun kohteena oleva teos kuuluu jonkinlaiseen oman alansa klassikkojen kaanoniin.
 • päämääräTämä on ASEMin päämäärä ja ihanne. This is the goal and ideal of ASEM. Sen tulee olla unionin keskeinen päämäärä. This must be the main goal of the Union. On ehdottoman tärkeää, että tämä päämäärä saavutetaan. It is imperative that this goal be achieved.
 • määräOhjelman avulla oli määrä saavuttaa 29 tarkkaan määritettyä tavoitetta. With the programme’s help, 29 precisely defined goals were meant to be achieved. Näiden tavoitteiden toteuttamista koskevia lupauksia on annettu lukematon määrä. The promises made concerning the realisation of these fundamental goals are numerous. Jos näitä tavoitteita on määrä edistää mielekkäästi, on saatava aikaan rauhansopimukset Lähi-idän naapureiden välillä. If these goals are to be meaningfully furthered, peace agreements between neighbours in the Middle East have to be reached.
 • tarkoitusSehän on toki loppujen lopuksi tarkoitus. Surely this must be the ultimate goal. Oma maali, onko maalin tarkoitus syntyä Euroopan unionin lukuun? And if it is at the EU's end, is it an own goal? Juuri tämä on viimeaikaisten innovaatioiden tarkoitus. That is precisely the goal of recent innovations.
 • tavoiteTämän on oltava yleinen tavoite. This must be the overall goal. Myös Lissabonin strategian tavoite on selvä.Finally, Lisbon. The goal is clear. Meillä on tavoite: vuoden 2009 konferenssi. We have a goal: the 2009 conference.
 • ylivoimamaali

Definition für goal

 • A result that one is attempting to achieve
 • In many sports, an area into which the players attempt to put an object
 • A point scored in a game as a result of placing the object into the goal
 • A noun or noun phrase that receives the action of a verb. The subject of a passive verb or the direct object of an active verb. Also called a patient, target, or undergoer
 • To #Verb|score a #Noun|goal

Anwendungsbeispiele

 • My lifelong goal is to get into a Hollywood movie
 • She failed in her goal to become captain of the team

Häufigste Anfragen

Beliebte Wörterbücher

Übersetzung.cc

Übersetzung.cc ist ein kostenloses Online Wörterbuch. Mehr als 14 Millionen Übersetzungen.

AGB   Cookie   Kontakt

In EnglishEn españolPå svenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Quelle: Wiktionary.
Lizenz: Creative Commons Attribution-ShareAlike.
© 2004-2022 Übersetzung.cc