Finnisch-Englisch Übersetzung für viiva

 • line
  us
  We cannot accept re-deployment; that is a red line that we will not cross. Emme voi hyväksyä uudelleen jakamista. Se on punainen viiva, jota emme ylitä. There is a sort of red line that should not be crossed, and I would ask the Commission to proceed very cautiously on this matter. On olemassa eräänlainen punainen viiva, jota ei pidä ylittää, ja pyytäisin komissiota etenemään hyvin varovasti tässä asiassa. An absolute red line for Parliament is a 50% limit for offsetting, which would ensure that the majority of our emissions reductions are domestic. Ehdoton punainen viiva parlamentille on, että hyvittämiselle asetetaan 50 prosentin raja. Näin varmistettaisiin, että valtaosa päästövähennyksistämme tapahtuu EU:n sisällä.
 • dash
  us
  Add a dash of vinegar.There is a dash of craziness in his personality.Arent we full of dash this morning?
 • bar
  us
  The window was protected by steel barsAncient Sparta used iron bars instead of handy coins in more valuable alloy, to physically discourage the use of moneyWe are expecting a carload of bar tomorrow
 • bar/translations
 • slashA slash of his blade just missed my ear.He took a wild slash at the ball but the captain saved the teams skin by hacking it clear and setting up the team for a strike on the goalAfter the war ended, the army saw a 50% slash in their operating budget.
 • slit
  us
  He slit the bag open and the rice began pouring out.
 • snort
  us
  She snorted with laughter.He snorted a derisory reply and turned on his heel.to snort cocaine
 • tally
  us
  (Air Traffic Control): Speedbird 123, New York, traffic at two o’clock, seven miles, a Boeing 737, west-bound, at 4000 feet.”(Pilot): New York, Speedbird 123, tally.

Definition für viiva

 • muodoltaan ja ulkoasultaan usein vaihteleva, tavallisesti ympäristöstä väriltään tai sävyltään erottuva juova, piirto, raita, rantu, viiru tms
 • jokin viivan muotoisista välimerkeistä, yhdysmerkki, tavuviiva, väliviiva, ajatusviiva
 • yksiulotteinen, mielivaltaisen muotoinen ja mittainen kappale
 • mahdollisuus kilpailuun jonkin toisen vaihtoehdon kanssa
 • Morsen aakkosten pitkä merkki

Anwendungsbeispiele

 • Viiva kuin viiva on kuitenkin plussa, oli se sitten kuinka haalea tahansa, eikä vääriä positiivisia testejä pitäisi tulla.
 • Nillittäjähän se on sekin, jonka mielestä yhdysviiva on jotenkin merkityksellinen osa tekstiä. Viiva kuin viiva.
 • Bolt, Gay ja Powell asettuvat viivalle Brysselissä.
 • Kaveri tuli "viivalle", survaisi etujarrun laakista pohjaan saakka ja Bemarin rohjo nousi lentoon.
 • olla samalla viivalla

Häufigste Anfragen

Beliebte Wörterbücher

Übersetzung.cc

Übersetzung.cc ist ein kostenloses Online Wörterbuch. Mehr als 14 Millionen Übersetzungen.

AGB   Cookie   Kontakt

In EnglishEn españolPå svenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Quelle: Wiktionary.
Lizenz: Creative Commons Attribution-ShareAlike.
© 2004-2022 Übersetzung.cc