Englisch-Finnisch Übersetzung für raise

 • korottaaPäätimme siis korottaa kiintiöitä kahdella prosentilla. Thus we decide to raise the quotas by 2%. Arvoisa komission jäsen, luulen, että on väärin korottaa maitokiintiötä nyt kahdella prosentilla. I think it is wrong, Commissioner, to raise the milk quota now by 2%. Meidän ei kuitenkaan pidä vain korottaa ääntämme ja jatkaa sitten samaan malliin kuin aina ennenkin. However, we should not just raise our voices and then carry on as usual.
 • nostaaTämä asia nostaa esiin laajempia kysymyksiä. This issue raises wider themes. Ei ollut enää korkoja, mitä olisi voitu nostaa. There were no rates to be raised. Ehdotus nostaa kuitenkin esiin ongelmia. But this proposal raises problems.
 • kasvattaaKorkea verotus kasvattaa tuloja mutta ei vähennä kulutusta. High taxation raises revenue, but fails to cut consumption. OLAFin työ kasvattaa jo itsessään EU:n toimielinten arvovaltaa. OLAF's work raises the prestige of European institutions in its own right. Kyse on vain maanviljelijöiden oikeudesta kasvattaa karjaansa ja kylvää viljaansa. This is nothing more than the right of farmers to raise their livestock and to sow their seed.
 • korotusKomissio haluaa valitettavasti edelleen korottaa valmisteverojen vähimmäismääriä. Nyt korotus koskee tupakkaa. Unfortunately, the Commission is sticking to its plan to raise the minimum rates of excise duties. Ensinnäkin on nostettava korvausten enimmäismäärää: ensimmäinen korotus 300 miljoonaan euroon aiotaan tehdä vuoteen 2003 mennessä. First, the ceiling needs to be raised: a first rise would be scheduled for 2003, to the level of EUR 300 million. Mielestäni kynnysarvot ovat nyt kohtuuttoman matalat, kun ajatellaan valtavaa byrokratiaa. Siitä tämä korotus. To my mind, the thresholds are at present unacceptably low, given the huge amount of bureaucracy - hence the need to raise them.
 • nostattaaTämä nostattaa useita tärkeitä kysymyksiä. That raises several important questions. Kysymys siitä, painetaanko euromääräisiin seteleihin kansallinen puoli vai ei, nostattaa useita periaatekohtia. The question of having a national symbol on one side of euro notes raises a number of points of principle. Esittelijän ehdottama korjauslauseke, palkkiojärjestelmällä varustettunakin, nostattaa hyvin tärkeitä oikeudenmukaisuutta ja kohtuullisuutta koskevia vastalauseita. Even linked to a system of payments the repair clause proposed by the rapporteur raises major objections at the level of fairness.
 • kerätäDelekin oppilaat pidätettiin, kun yrittivät kerätä rahaa takuita varten. His students were arrested when they tried to raise the money. Ehdotus joukkovelkakirjalainojen käyttöönotosta hankkeita varten on mielenkiintoinen ajatus, sillä yritykset voivat kerätä niiden avulla varoja. An interesting idea is the proposal to create project bonds, which will allow businesses to raise funds. Ilman joustonvaraa me emme olisi voineet kerätä varoja elvytyssuunnitelmaan kriisin käynnistyttyä. Without flexibility, we could never have raised the funds for the recovery plan in connection with the crisis.
 • kivikasa
 • kohottaaMiten voimme kohottaa kumppanuuden profiilia? How can we raise the profile of the partnership? Kenenkään ei pitäisi kohottaa kulmakarvojaan, jos nyt esitetään vielä muita ehdotuksia. No eyebrows should be raised if others now table further proposals. Olen aina sanonut, ettei meidän pitäisi kohottaa edes kättämme toisiamme vastaan." I have always said that we should not so much as raise a hand against another.'
 • nostoTiliehtojen mukaisesti nostoja voi tehdä rajoitetusti.Noston käyttäminen edellyttää korkeimmalta oikeudelta saatavaa muutoksenhakulupaa.
 • noustaKiitokset kullanarvoisesta keskustelusta, joka on käyty asiasta, joka voi nousta esille myös lähitulevaisuudessa. Thank you for this valuable debate on an issue that we risk having to raise again in the near future. Tämä on ongelma, joka alkaa nousta esille myös jäsenvaltioissa, ja siksi olen entistäkin vakuuttuneempi siitä, että siihen on puututtava Euroopan tasolla. This is a problem that is beginning to arise in the Member States too, so in my opinion there is all the more cause to raise it at European level. Jos päästötaso pysyy nykyisellään, maan pintalämpötila saattaa kyseisten tiedemiesten mukaan nousta vuoteen 2000 mennessä kahdella asteella vuoden 1990 tasosta. According to these scientists, if the current level of emission is maintained, this could raise the temperature of the earth's surface in the year 2000 by two degrees in relation to 1990.
 • palkankorotusGeneral Motorsin työntekijöiden pitkä lakko päättyi – autojätti suostui palkankorotuksiin (is.fi/taloussanomat
 • tökkis
 • ylentää

Definition für raise

Anwendungsbeispiele

 • to raise your hand if you want to say something; to raise your walking stick to defend yourself
 • to raise a wall, or a heap of stones
 • The ship was raised ten years after it had sunk
 • to raise Sandy Hook light
 • The magic spell raised the dead from their graves!
 • We need to raise the motivation level in the company
 • to raise the quality of the products; to raise the price of goods; to raise (increase) taxes
 • to raise a lot of money for charity; to raise troops
 • We visited a farm where they raise chickens
 • Chew with your mouth shut — were you raised in a barn?
 • to raise somebody to office
 • A few important questions were raised after the attack
 • There should be some consideration (i.e., payment or exchange) to raise a use
 • Starting in January we will raise (introduce) taxes on all tobacco substitutes and vaping accessories
 • Despite all the call congestion, she was eventually able to raise the police
 • John bet, and Julie raised, requiring John to put in more money
 • Two raised to the fifth power equals 32
 • A division by zero will raise an exception
 • The boss gave me a raise

Häufigste Anfragen

Beliebte Wörterbücher

Übersetzung.cc

Übersetzung.cc ist ein kostenloses Online Wörterbuch. Mehr als 14 Millionen Übersetzungen.

AGB   Cookie   Kontakt

In EnglishEn españolPå svenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Quelle: Wiktionary.
Lizenz: Creative Commons Attribution-ShareAlike.
© 2004-2023 Übersetzung.cc