Englisch-Finnisch Übersetzung für doctrine

  • doktriiniTämä on todellinen askel kohti pehmeää totalitarismia, joka on uusi poliittisen korrektiuden doktriini. This is a real step towards the soft totalitarianism that is this new doctrine of political correctness. Vuonna 1968 meillä oli Brežnevin doktriini rajoitetusta itsemääräämisoikeudesta. In 1968, we had the Brezhnev doctrine of limited sovereignty. Protektionismi Euroopassa, joka on maailman suurin viejä, olisi tuhoon tuomittu doktriini. Protectionism for Europe, which is the biggest exporter in the world, would be a self-defeating doctrine.
  • oppiBushin oppi perustuu siihen, että Yhdysvaltojen sitoutuminen ennaltaehkäisevään sodankäyntiin antaa sille mahdollisuuden käyttää yksipuolisesti sotilaallista voimaa. The Bush Doctrine is founded on the assumption of the unilateral use of military might, underpinned by a commitment to preventive warfare. Kuten Yhdysvalloissa aina, tiettyinä aikoina ideologiat heitetään sivuun, mukaan luettuna laissez-faire-oppi, ja ryhdytään hyvin käytännöllisiin toimenpiteisiin. As always in the US, at certain times ideologies are laid aside, including the doctrine of laissez-faire, and very practical steps are taken. Haluamme lopuksi korostaa tarvetta kehittää unionille uusi poliittinen oppi niin neuvottelujen asiasisällön kuin demokraattisen valvonnankin osalta. We would finally like to stress the need to develop a new political doctrine for the Union in terms of both the content of the negotiations and democratic control.
  • opinkappaleMikä toisenlainen Euroopan aluetta koskeva opinkappale tekee mahdolliseksi muotoilla tämän uuden käsityksen ulkorajasta, joka syntyy Turkin liittyessä unioniin? What new doctrine on the shape of Europe allows us to frame this new concept of external borders that would result from Turkey' s inclusion in the Union? Tämä on yksinkertainen, mutta myös hyvin selkeä opinkappale, sillä se on hajauttamisperiaatteen mukainen, ja pidämme sitä yleisesti omaksuttuna ja hyväksyttynä komission opinkappaleena. This doctrine is simple and also very clear because it is in line with decentralisation, which we believe to be a Commission doctrine that we have all accepted and share.
  • opinkäsitys
  • periaateOlisi kovin ahdasmielinen periaate sanoa, että vapauttamista on jatkettava joustamattomalla tavalla, riippumatta paikallisista tosiasioista. It would be a very illiberal doctrine to say that liberalisation should be pursued in an inflexible way, insensitive to local realities. Tärkeimpiä valmistelukunnan keskusteluissa esiin tulleita seikkoja on ollut usein mainittu toimivallan siirtämisen periaate. One of the most important issues to come out of the Convention discussions has been the reiteration of the doctrine of conferral. Näillä perusteilla ja koko toimivaltuuksien erottamisen periaate huomioon ottaen näyttäisi epämiellyttävältä, jos emme sallisi oikeudellishallinnollisen harkintavallan mittaa näissä asioissa. On these grounds and taking into account the whole doctrine of the separation of powers, it would seem unacceptable not to allow a measure of judicial administrative discretion in these respects.

Definition für doctrine

Anwendungsbeispiele

  • The incarnation is a basic doctrine of classical Christianity.
  • The four noble truths summarise the main doctrines of Buddhism.
  • What is the understanding of marriage and family in orthodox Marxist doctrine?

Häufigste Anfragen

Beliebte Wörterbücher

Übersetzung.cc

Übersetzung.cc ist ein kostenloses Online Wörterbuch. Mehr als 14 Millionen Übersetzungen.

AGB   Cookie   Kontakt

In EnglishEn españolPå svenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Quelle: Wiktionary.
Lizenz: Creative Commons Attribution-ShareAlike.
© 2004-2023 Übersetzung.cc