Englisch-Finnisch Übersetzung für praise

 • kehu
  Hyvä Matthias, tämä on suuri kohteliaisuus, koska en minä joka päivä kehu sosiaalidemokraatteja. That is a big compliment, Matthias, for it is not every day that I praise Social Democrats. Arvoisa puhemies, en aina kehu mietintöjä puheenvuoroissani, koska niissä ei useinkaan ole mitään kehuttavaa. Mr President, I do not always praise reports when I take the floor, because often there is nothing praiseworthy about them.
 • kehua
  Haluaisin myös kehua vielä kerran tässä yhteydessä Fischleriä. In fact I would like to praise Mr Fischler here. Halusin nimittäin kehua neuvoston puheenjohtajia. I wanted to praise the President-in-Office of the Council. Arvoisa puhemies, minäkin haluan kehua tätä mietintöä. Mr President, I too wish to offer my praise for this report.
 • ylistää
  Sitä pitäisi ylistää maasta taivaisiin. It should be praised to the skies. Haluan vain onnitella ja ylistää häntä. I have nothing but congratulations and praise. En aio ylistää Javier Solanan ominaisuuksia. I am not going to sing the praises of Javier Solana.
 • ylistys
  Tämä ylistys on kuitenkin annettu tietyin varauksin. However, that praise is qualified. Ne eivät kuitenkaan riitä, ja hiilimarkkinoiden ylistys tarkoittaa, että ne menettävät kaiken uskottavuuden. They are not enough, however, and the praise for the carbon market means that they lose all plausibility.
 • kehuminen
 • palvonta
 • kiitos
  Sanonkin siksi esittelijälle: kiitos niille joille se kuuluu! I therefore say to the rapporteur: praise where praise is due! Kiitos kuuluu kerrankin myös Tony Blairille. Praise is also due to Tony Blair for once. Siitä heille kiitos ja kunnia! They deserve praise and recognition for this.
 • kiittää
  Haluan kiittää Franco Frattinia hänen pyrkimyksistään tällä alalla. I want to praise Mr Frattini for his endeavours in this area. Ensiksi haluan kiittää tätä esitystä ajankohtaisuudesta. Firstly, I would like to praise this proposal for its timeliness. Haluan onnitella ja kiittää komissiota tästä asiakirjasta. I wish to congratulate and praise the Commission for this document.
 • kunnia
  Siitä heille kiitos ja kunnia! They deserve praise and recognition for this. Ja kunnia taivaalle, Spandau Ballet on uudelleen muodostettu! And praise ring in the heavens, for Spandau Ballet have re-formed! Tämä direktiivi vastaa Euroopan noin 50 miljoonan vammaisen tarpeisiin, mistä kunnia kuuluu Mel Readille. This directive takes account of the needs of the 50 million or so handicapped people in Europe and all praise to Mrs Read for that.
 • kunnioittaa
  Hän on älykäs ihminen, ja kunnioitan häntä juuri sen vuoksi.Kunnioitan hänen päätöstään tässä asiassa.Hän ei kunnioita liikennesääntöjä.
 • tunnustus
  Algerian naisilla on tässä taistelussa merkittävä, rohkeutta vaativa tehtävä, jota ei voi olla ihailematta ja jolle on annettava tunnustus. Algerian women have a considerable role to play in this fight, with a courage which demands admiration and which should be praised. Olette tukenut valmistelukuntaa menetelmänä, joka sulkee piiriinsä demokraattisen legitiimiyden molemmat pilarit, ja myös tälle on mielestäni annettava tunnustus, ja teille kuuluu siitä kiitos. I think we should also praise your support of the Convention as a method where the two pillars of democratic legitimacy are combined. Thank you for this. Antakaamme siis, arvoisa puhemies, tälle kenraali de Gaullen ja Raymond Poincarén yhteiselle, ristiriitaiselle ja kuolemanjälkeiselle voitolle sen ansaitsema tunnustus. Madam President, we should therefore give the praise it deserves to this joint, paradoxical and posthumous victory of General de Gaulle and Raymond Poincaré.

Definition für praise

Anwendungsbeispiele

 • Be sure to praise Bobby for his excellent work at school this week.
 • Some of the passengers were heard praising God as the stricken plane landed safely.
OK! Diese Internetseite verwendet Cookies, um die Nutzererfahrung zu verbessern und den Benutzern bestimmte Dienste und Funktionen bereitzustellen. Mehr infos

Übersetzung.cc

Übersetzung.cc ist ein kostenloses Online Wörterbuch. Mehr als 14 Millionen Übersetzungen.

AGB   Cookie   Kontakt

In EnglishPå SvenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Quelle: Wiktionary.
Lizenz: Creative Commons Attribution-ShareAlike.
© 2004-2019 Übersetzung.cc