Englisch-Finnisch Übersetzung für exercise

 • harjoitusSe ei ole teoreettinen harjoitus. It is not a theoretical exercise. Uskon, että harjoitus on hyödyllinen. I believe that would be a good exercise. Nyt laajentumisesta on kuitenkin tullut vain jonkinlainen pragmaattinen, tekninen harjoitus. It has now become some sort of pragmatic, technical exercise.
 • jumpata
 • kuntoillaSen sijaan illalla pimeä tulee varhain, ja kun palaa kotiin töistä ja haluaa kuntoilla tai mennä lasten kanssa ulos, onkin jo ilta. In the evening, it will get dark too soon and, if you come home from work and want to have some exercise or go out with children, it is already evening.
 • harjoitella
 • harjoittaaMe emme voi harjoittaa parlamentaarista valvontaa. We are unable to exercise parliamentary control. Tämä on ainoa tapa, jolla voimme todella harjoittaa painostusta. That is the only way we can really exercise pressure. Se on taso, jolla Euroopan parlamentti voi harjoittaa toimivaltaansa. It is a lever with which the EP can exercise its power.
 • harjoittelu
 • käyttääNäin ollen me voimme käyttää tuota asemaamme. So we are able to exercise that role. Näitä oikeuksia ei tällä hetkellä voida käyttää. Those rights cannot be exercised at present. Hänellä on oikeus käyttää valinnanvapauttaan. He or she is entitled to exercise that choice.
 • liikuntaSäännöllinen liikunta ei tarkoita, että liikuntaa olisi harrastettava aina, kun meillä on vapaa-aikaa. Regular exercise does not mean that we have to take exercise in every free minute. Terveellinen ravinto ja riittävä liikunta auttavat ehkäisemään lihavuutta. Healthy food and sufficient physical exercise help prevent obesity. Liikunta voi olla pelkkää kävelyä vähintään puoli tuntia päivittäin. Physical exercise can simply involve walking for at least half an hour a day.
 • treenata
 • hyödyntääKäytettävissämme on monia keinoja, joita emme edes yritä hyödyntää. There are many tools at our disposal that we are not even trying to exercise. Tiedämme senkin, että monet ihmiset ovat vangittuina juuri siksi, että he ovat yrittäneet hyödyntää ihmisoikeuksiaan. We also know that there are many people in prison precisely because they have tried to exercise their human rights. Mielestämme Berliinin julistuksen sisältö on näin ollen pelkkä pyrkimys hyödyntää Euroopan kansalaisten perusteltuja huolia. The content of the Berlin Declaration is therefore, in our view, no more than an exercise in exploiting the justified concerns of the peoples of Europe.
 • jumppa
 • kuntoilu
 • liikuntalaji
 • opetella
 • pantata
 • päntätä
 • rasittaa
 • tehtäväTehtävä osoittautuu kuitenkin mahdottomaksi. Even so, the exercise is proving impossible. Pelkään, että tämä voi olla vaarallinen tehtävä. I believe this could actually be a risky exercise. Aika on kallista, mutta tämä on arvokas tehtävä. Time is at a premium, but this is a worthwhile exercise.
 • treenitehokas kahvakuulatreeni
 • urheilla
 • vaivataTilanne vaivaa niin, että uni on kaikonnut.Kesähelteellä kurmut usein vaivaavat poroja.Mikä sinun polveasi vaivaa?
 • voimailla
 • voimailu
 • voimistella

Definition für exercise

 • Any activity designed to develop or hone a skill or ability
 • Activity intended to improve physical, or sometimes mental, strength and fitness
 • A setting in action or practicing; employment in the proper mode of activity; exertion; application; use
 • The performance of an office, ceremony, or duty
 • That which gives practice; a trial; a test
 • To exert for the sake of training or improvement; to practice in order to develop
 • To perform physical activity for health or training
 • To use ; to put into practice
 • To occupy the attention and effort of; to task; to tax, especially in a painful or vexatious manner; harass; to vex; to worry or make anxious
 • To set in action; to cause to act, move, or make exertion; to give employment to

Anwendungsbeispiele

 • The teacher told us that the next exercise is to write an essay
 • Swimming is good exercise.
 • I like to do my exercises every morning before breakfast.
 • I do crosswords for mental exercise.
 • The law guarantees us the free exercise of our rights.
 • I assisted the ailing vicar in the exercise of his parish duties.
 • to exercise troops or horses; to exercise ones brain with a puzzle
 • I exercise at the gym every day
 • The tenant exercised its option to renew the tenancy
 • She is going to exercise her right to vote
 • exercised with pain

Häufigste Anfragen

Beliebte Wörterbücher

Übersetzung.cc

Übersetzung.cc ist ein kostenloses Online Wörterbuch. Mehr als 14 Millionen Übersetzungen.

AGB   Cookie   Kontakt

In EnglishEn españolPå svenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Quelle: Wiktionary.
Lizenz: Creative Commons Attribution-ShareAlike.
© 2004-2023 Übersetzung.cc