Deutsch-Finnisch Übersetzung für machen

 • tehdä
  Mitä näiden joukkojen on tarkoitus tehdä? Was sollen diese Truppen machen? EULEX ei voi itse tehdä tätä työtä. EULEX selbst kann diesen Job nicht machen. Te voitte sitten yrittää tehdä sen. Sie können dann versuchen, das zu machen.
 • valmistaa
  Vain tällä tavoin voimme valmistaa Euroopan unionia tulevaisuuteen. Nur dann können wir die Europäische Union fit für die Zukunft machen. Päinvastoin rautatiealaa on syytä valmistaa kohtaamaan oma tulevaisuutensa. Im Gegenteil, man muß den Eisenbahnsektor für seine eigene Zukunft fit machen. Tietyssä kohdassa eräs nainen sanoo, että jos hänellä olisi tilaa, hän voisi valmistaa hieman pastaa ja pizzaa läsnä oleville ihmisille. An einem bestimmten Punkt sagt eine Frau, dass sie, falls sie etwas Raum hätte, Pasta und Pizza für die anwesenden Personen machen würde.
 • luoda
  Taloudellisen puolen osalta meidän ei pitäisi luoda mitään harhakuvia. Was die wirtschaftliche Seite betrifft, sollten wir uns keine Illusionen machen. Mutta älkäämme pettäkö itseämme: työpaikkoja ei luoda tavoitteilla. Aber machen wir uns doch nichts vor: mit Zielsetzungen werden keine Arbeitsplätze geschaffen. Tiedämme, että aikomuksena on luoda niistä sotilaallinen järjestö. Wir wissen, dass sie daraus eine militärische Organisation machen wollen.
 • tuottaa
  Suuria voittoja voidaan tuottaa helposti. Es ist leicht, einen großen Profit zu machen. Palveluala tuottaa kaksi kolmasosaa Euroopan bruttokansantuotteesta ja työpaikoista. Sie machen bei uns zwei Drittel des Bruttoinlandsprodukts und der Beschäftigung aus. Olemme hyvässä vauhdissa, ja mielestäni lainsäädäntö tuottaa hyviä ratkaisuja. Wir liegen weit vorn, und ich glaube, dass es die Rechtsvorschriften möglich machen werden, dass man gute Lösungen findet.
 • äännellä
 • ajatella
  On naiivia ajatella, että voimme tehdä, mitä haluamme. Es ist doch blauäugig zu glauben, man könne hier machen was man will. Näille henkilöille vastaisin: asiaa olisi pitänyt ajatella etukäteen. Ich antworte ihnen: Darüber sollte man sich vorher Gedanken machen. Välimeren alue tarvitsee rauhaa voidakseen ajatella tulevaisuuttaan. Die Mittelmeerregion braucht Frieden, um sich Gedanken über ihre Zukunft machen zu können.
 • kumota
  Nyt on varmasti hetki, tällä puheenjohtajakaudella, kumota tehty päätös. Zweifellos ist es jetzt, im Rahmen dieser Präsidentschaft, an der Zeit, die Entscheidung rückgängig zu machen. Arvoisa puhemies, tarkoituksenamme on tänään kumota kaikki säännöt, jotka ovat tehneet työmme naurettavaksi. Herr Präsident! Unser Ziel besteht heute darin, alle Regeln abzuschaffen, die unsere Arbeit lächerlich machen. Tämän vuoksi Amerikan yhdysvallat ja Euroopan unioni haluavat kumota Kuuban vallankumouksen. Das ist der Grund, warum die Vereinigten Staaten von Amerika und die Europäische Union die kubanische Revolution rückgängig machen wollen.
 • mitätöidä
  Neuvoston aloitteen tavoitteena on etäännyttää Eurooppa pakolaisten ulottumattomiin, pilkata turvapaikkaoikeutta ja pohjimmiltaan mitätöidä se. Das Ziel dieses Vorstoßes des Rates ist es, Europa für Flüchtlinge unerreichbar zu machen, das Asylrecht auszuhöhlen und es im Wesentlichen auszuschalten. Heidän avioliittonsa mitätöitiin, koska se oli lainvastainen.Isoisä mitätöi aiemman testamenttinsa tekemällä uuden.
 • päästää
  Tiedän, että neuvostossa on poikkeuksellisen hankalaa päästää sopuun kunnianloukkausta koskevasta artiklasta poliittisten hankaluuksien vuoksi. Ich habe Verständnis für die politischen Probleme, die es außerordentlich schwierig machen, zu dem Artikel über die Verleumdung im Rat Einigung zu erzielen. Hänet päästettiin vankilasta.Päästin hänet varoituksella.
 • panna
  Antakaa meidän kuitenkin panna töpinäksi. Lassen Sie uns jetzt aber Nägel mit Köpfen machen. Meidän on kuitenkin myös ajateltava sitä, voidaanko nämä muutokset panna kunnolla täytäntöön. Wir müssen uns jedoch auch darüber Gedanken machen, ob sich diese Veränderungen angemessen durchsetzen lassen. Yritämme ainoastaan panna olemassa olevan lainsäädännön täytäntöön ja saada siitä toimivan. Wir versuchen einfach, die bestehenden Rechtsakte umzusetzen und sie anwendbar zu machen.
 • pedata
  Vahva ulkovuoro toisen aloittavalla petasi Vimpelille erinomaiset mahdollisuudet lyödä viimeinen naula vastustajan arkkuun.
 • peruuttaa
  Tilannetta ei voida peruuttaa. Die Situation lässt sich nicht rückgängig machen. Tämä vastaa kysymykseenne. Käsittääkseni sitä ei voida peruuttaa, sillä edustajistojen jäsenillä on tämä oikeus. Da die Mitglieder der Delegationen dieses Recht haben, können wir das Ganze jetzt nicht rückgängig machen. Toisaalta kyse on keskustelusta, jonka tarkoitus on oikeastaan peruuttaa vuonna 1991 päätetty verovapaan myynnin lakkauttaminen. Auf der anderen Seite ist es eine Diskussion, bei der es eigentlich darum geht, die 1991 beschlossene Abschaffung von Duty Free wieder rückgängig zu machen.
 • rakentaa
  Säästäväisyydellä ja kovalla työllä voidaan rakentaa palatsi. Sparsamkeit und Fleiß machen kleine Häuser groß. Sitä ilman on vaikeaa rakentaa luottamusta ja ottaa askelia demokratiaa kohden. Geschieht dies nicht, wird es schwierig sein, Vertrauen aufzubauen und Schritte in Richtung Demokratie zu machen. Toivon, että tämänhetkinen kriisi saa hallitukset tietoisiksi tästä kuilusta ja että ne alkavat rakentaa siltaa sen yli. Ich hoffe, dass die gegenwärtige Krise dazu beiträgt, ihnen diese Kluft bewusst zu machen und sie dazu bewegt, mit ihrer Beseitigung zu beginnen.
 • sanoa
  Saanen sanoa vielä erään asian. Aber lassen Sie mich noch eine Bemerkung machen. Haluan sanoa myös muutaman yleisen asian. Darüber hinaus möchte ich einige allgemeine Anmerkungen machen. Arvoisa puhemies, haluaisin sanoa kolme asiaa. Herr Präsident! Ich will drei Bemerkungen machen.
 • sopeuttaa
 • tekeminen
  Pelkästään täysin sattumanvaraisten ehdotusten tekeminen ei riitä. Nur von ungefähr Vorschläge zu machen, reicht nicht. Älkää kuitenkaan erehtykö yhdessä asiassa - meille asian tekeminen paremmin ei tarkoita, että tekisimme vähemmän! Vorsicht: Wenn wir davon reden, es "besser" zu machen, dann meinen wir damit nicht, "weniger zu tun"! Poikkeuksen tekeminen ei meidän ryhmämme mielestä tule kuuloonkaan. Nach Ansicht unserer Fraktion kommt es nicht in Frage, hier einen Unterschied zu machen.
 • toimia
  Yrittäkäämme toimia paremmin tulevaisuudessa. In Zukunft sollten wir das besser machen. Olkaa kiltti, emme voi toimia näin. Wir können das doch nicht so machen. On täysin laillista toimia näin. Das ist legitim, und wir können davon Gebrauch machen.
 • tulkita
  Miksi me sanomme tämän näin selvästi kuin nyt sanomme, vaikka se saatetaan tulkita uhkaukseksi? Warum machen wir dies so deutlich und laufen sogar Gefahr, so verstanden zu werden, als ob wir eine Drohung aussprächen? Meillä on nyt tänä vuonna ensimmäistä kertaa toimintoperusteinen talousarvio, jonka ansiosta meidän kaikkien on jatkossa entistä helpompi tulkita talousarvioon sisältyviä poliittisia viestejä. Dies ist das erste Jahr mit einem auf Maßnahmen aufbauenden Haushaltsplan, der es uns in Zukunft leichter machen wird, die politischen Botschaften im Haushalt zu interpretieren.
 • aiheuttaa
  Tämä asia aiheuttaa suurta huolta. Man muss sich große Sorgen machen. Tarkistuksenne aiheuttaa juurin päinvastaisen tilanteen. Genau das Gegenteil machen Sie mit Ihrem Änderungsantrag. Kaikki, mitä teemme Irakissa, aiheuttaa suoraan ja vääjäämättä suuret kustannukset. Was immer wir dort direkt machen werden, es wird hohe Kosten verursachen, andernfalls wäre es nicht machbar.
 • tehdä muuttaa

Übersetzung.cc

Übersetzung.cc ist ein kostenloses Online Wörterbuch. Mehr als 14 Millionen Übersetzungen.

AGB   Cookie   Kontakt

In EnglishPå SvenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Quelle: Wiktionary.
Lizenz: Creative Commons Attribution-ShareAlike.
© 2004-2019 Übersetzung.cc