Deutsch-Finnisch Übersetzung für macht

 • valta
  Absoluuttinen valta turmelee absoluuttisesti. Absolute Macht macht absolut korrupt. Teillä on valta tässä yrityksessä. Sie haben Macht über dieses Unternehmen. Kansoilla on valta tehdä tyhjäksi neuvoston suunnitelmat. Die Völker haben die Macht, ihre Pläne zu durchkreuzen.
 • voima
  Arvoisa puhemies, Israelilla on sotilaallinen voima ja Yhdysvaltojen tuki puolellaan. Frau Präsidentin! Israel hat die militärische Macht und die USA hinter sich. Keskustelussa on mainittu sotilaallinen voima. Es ist der Begriff "Militärmacht" gefallen. Tällainen vapaakauppa-alue on muuntava voima. Denn eine erfolgreiche DCFTA hat eine transformative Macht.
 • mahti
  Mikään poliittinen mahti ei estä tätä mahdollisuutta. Keine politische Macht kann diese Möglichkeit verhindern. EU on paljon muuta kuin alueellinen mahti. Die EU ist weit mehr als eine Regionalmacht. Tässä on tämän parlamentin ainoa mahdollisuus, ainoa mahti ja ainoa vastuu. Darin liegt die einzige Chance, die einzige Macht und die einzige Verpflichtung dieses Parlaments.
 • vaikutusvalta
  Mikäli tähän tapaukseen olisi sovellettu yhteispäätäntävaltaa, meillä olisi ollut paljon suurempi vaikutusvalta komissioon. Wäre hier das Verfahren der Mitentscheidung angewendet worden, hätten wir viel mehr Macht gehabt und hätten stärkeren Einfluß auf die Kommission nehmen können. Iranin vaikutusvalta Irakissa on kuitenkin kasvanut, koska enemmistö myös Irakin väestöstä on šiiamuslimeja. Allerdings hat die Macht des Iran im Irak zugenommen, da die Mehrheit der Einwohner im Irak ebenfalls schiitische Muslime sind. Euroopan osuus koko maailman väestöstä on käsittääkseni vuonna 2050 yhä 6-7 prosenttia ja sen taloudellinen vaikutusvalta tulee romahtamaan. 2050 wird Europa, soweit ich weiß, noch 6 bis 7 % der Weltbevölkerung ausmachen, und seine Wirtschaftsmacht wird schrumpfen.
 • kyky
  Paras keino uhmata maailmanlaajuistumisen haastetta on se, että poliittiselle vallalle palautetaan kyky päästä irti markkinoiden hirmuvallasta. Der beste Weg, der Herausforderung der Globalisierung entgegenzutreten, besteht darin, der Politik wieder die Macht zu geben, der Tyrannei der Märkte zu entgehen. Ensi sijassa asia koskee Saksaa ja Itävaltaa, ja näiden maiden kyky integroida ja ottaa vastaan maahanmuuttajia on rajallinen. Mutta mitä tekee unioni? Es sind in erster Linie Deutschland und Österreich davon betroffen, und die Integrationsfähigkeit und die Aufnahmefähigkeit dieser Länder sind begrenzt.Was aber macht die Union? Teoreettisen tiedon nopea oppiminen edellyttää hyvää kykyä poimia olennainen ja jäsennellä se.
 • mahtitekijä
 • suurvalta suuryhtiö voimatekijä

Übersetzung.cc

Übersetzung.cc ist ein kostenloses Online Wörterbuch. Mehr als 14 Millionen Übersetzungen.

AGB   Cookie   Kontakt

In EnglishPå SvenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Quelle: Wiktionary.
Lizenz: Creative Commons Attribution-ShareAlike.
© 2004-2021 Übersetzung.cc