Englisch-Finnisch Übersetzung für open

 • avoinAvoin parlamentti merkitsee avoimia standardeja. Open Parliament means open standards. Tien Euroopan unioniin on oltava avoin. The road to Europe must be open. Sen on oltava avoin ja selkeä. It should be open and transparent.
 • avataOnko tämä oikea tapa avata ovia? Is this the way to open doors? Keskus on määrä avata vuonna 2011. This should be open in June 2011. Keskustelua ei avata uudelleen. We are not going to re-open the debate.
 • auetaKun alkioita pidetään hyödynnettävänä materiaalina, eettiset padot saattava aueta. Regarding embryos as exploitable material risks opening the ethical floodgates. Euroopan komissiolta voidaan pyytää myös sovittelua, jotta tie Euroopan unionin jäsenyyteen voi lopultakin aueta entiselle Jugoslavian tasavallalle Makedonialle. Mediation may also be sought from the European Commission so that the path to European Union membership can finally be opened to the former Yugoslav Republic of Macedonia. Se ei välttämättä oikein aukene tekstistä.
 • aavaaava meri
 • aukiTulvaportit pysyvät siis auki. In other words, the floodgates remain open. Olenko minä vastuussa siitä, ettei lentokenttä ole auki? Is it my fault that the airport is not open? Oven Eurooppaan olisi oltava Ukrainalle auki. The door to Europe should be open for Ukraine.
 • avautuaPohjois-Korea alkaa hitaasti avautua. North Korea is slowly starting to open up. On oman etumme mukaista huolehtia siitä, että naapurimme voivat avautua. It is therefore in our own interests to ensure that our neighbours can open up. Energiapolitiikan ansiosta pk-yrityksillemme saattaa avautua aivan uusia liiketoiminta-alueita. This could open up whole new areas of business to our small and medium-sized enterprises.
 • aloittaaKeskustelua ei ole tarpeen aloittaa uudelleen. There is no need to re-open a debate. Siitä voitaisiin joka tapauksessa aloittaa keskustelu. In any case, this could open a debate. Jäsen Lannoye, emme voi nyt aloittaa keskustelua aiheesta. Mr Lannoye, we cannot open a debate now.
 • aukeaAukea kohta on aukkohakkauksen seurausta.Kaadetut ja kasketut aukeat jättivät jälkeensä aukioita, joita kutsutaan ahoiksi.Meren aukealla tuuli pullistaa purjeita.
 • avoimetAvoimet rajat ja avoimet markkinat edellyttävät yhtenäisiä kuluttajansuojaa koskevia direktiivejä. Open borders and an open market demand uniform consumer protection guidelines. avoimet hakumenettelyt ja apurahojen siirrettävyys Open Recruitment and Portability of Grants, Rajat ovat avoimet, eikä pakolaisongelmia ole. The borders are open, and there are no asylum problems.
 • avoinna. – Totean, että vaihtoehdot ovat vielä avoinna. . – The line is that the options are open. Meille on avoinna kaksi vaihtoehtoa. There are two options open to us. Asia on siksi edelleen avoinna. The case is, therefore, still open.
 • avonainen
 • avoviemäri
 • julkisuusAvoimuus ja julkisuus ovat nimittäin juuri parhaat valvontakeinot. The best system of supervision is openness and publicity. Avoimuus ja julkisuus ovat sellaisia asioita. Openness and public access to official records are one such area. Demokratiaan liittyvä vastaava käsite olisi julkisuus. The corresponding democratic concept here is openness to the public.
 • katkos
 • näyttääNäyttää siltä, että avoin koordinointimenetelmä kattaa tämän tarpeen. This need appears to be met by the method of open cooperation. Nyt näyttää kuitenkin siltä, että asiaa ei todellisuudessa ratkaistukaan avoimen demokraattisen prosessin avulla. And yet it now looks as if it was not an open democratic process that decided the matter. Näyttää siltä, että lentokieltoalueen perustaminen on avannut Pandoran lippaan. It seems as if the introduction of a no-fly zone has opened up a Pandora's box.
 • raottaaraottaa ovearaottaa salaisuuksien arkkua
 • väljäväljät vaatteetBudjetti on poikkeuksellisen väljä ja ylimitoitettu.

Definition für open

Anwendungsbeispiele

 • Turn left after the second open door
 • It was as if his body had gone to sleep standing up and with his eyes open
 • an open hand; an open flower
 • Banks are not open on bank holidays
 • I am open to new ideas
 • He published an open letter to the governor on a full page of the New York Times
 • The man is an open book
 • I couldnt save my changes because another user had the same file open
 • Ive got open orders for as many containers of red durum as you can get me
 • an open question
 • to keep an offer or opportunity open
 • your account will remain open until we receive final settlement.
 • an open winter
 • You will observe that this is an open letter and we reserve the right to mention it to the judge should the matter come to trial.
 • Turn the doorknob to open the door
 • He opened a path through the undergrowth
 • I dont want to open that subject
 • to open a discussion
 • to open fire upon an enemy
 • to open trade, or correspondence
 • to open a case in court, or a meeting
 • to open a closed fist
 • to open matted cotton by separating the fibres
 • to open a map, book, or scroll
 • I will open the shop an hour early tomorrow
 • Vermont will open elk hunting season next week
 • The door opened all by itself
 • The shop opens at 9:00
 • After the first two players fold, Julie opens for $5
 • Jeff opens his hand revealing a straight flush
 • I cant believe you left the lawnmower out in the open when you knew it was going to rain this afternoon!
 • Wary of hunters, the fleeing deer kept well out of the open, dodging instead from thicket to thicket.
 • We have got to bring this companys corrupt business practices into the open.
 • The electrician found the open in the circuit after a few minutes of testing.
 • Australian Open

Häufigste Anfragen

Beliebte Wörterbücher

Übersetzung.cc

Übersetzung.cc ist ein kostenloses Online Wörterbuch. Mehr als 14 Millionen Übersetzungen.

AGB   Cookie   Kontakt

In EnglishEn españolPå svenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Quelle: Wiktionary.
Lizenz: Creative Commons Attribution-ShareAlike.
© 2004-2022 Übersetzung.cc