Englisch-Finnisch Übersetzung für public

 • julkinenJulkinen liikenne ja valtionapu Public transport and state aid Tästä asiasta täytyy käydä julkinen keskustelu. We need a public debate on this. Olemme luoneet käsitteen " julkinen palvelu" tai " yleinen palvelu" . We have created the term 'public service' .
 • yleisöMinusta tuntuu, että EU:n suuri yleisö haluaa sitä. I feel that the European public wants it. Eliitti päättää ja yleisö yskii. The elite decides, and the public coughs up. Toivon, että yleisö kuulee tämän vastaukseni. I hope that the public will hear this reaction.
 • yleinenTotta kai vakaus on yleinen etu! Of course stability is a public good! Olemme luoneet käsitteen " julkinen palvelu" tai " yleinen palvelu" . We have created the term 'public service' . Se on paljon laajempi yleinen kysymys. It is of much wider public concern.
 • julkisoikeudellinenEi saa olettaa, että kaikki muuttuu paremmaksi, jos sen tekee julkisoikeudellinen laitos. People should not assume that things are always better if they are done by a public law institution. Minusta olisi hienoa, jos siitä tulisi julkisoikeudellinen kansainvälinen laitos. I would like to see it become an international institution established under public law. Olion julkisoikeudellinen ja kansainvälisen oikeuden mukainen asema määrittelee sen, missä kohden hierarkiaa olio on. It is the statute according to public and international law of an entity that determines the position of this entity in the hierarchy.
 • julkisselvitys
 • julkistaaOn myös tärkeää julkistaa EU:n varojen vastaanottajat. It is also important for the recipients of EU funds to be made public. Olisi tarpeen julkistaa tarkka lakiesitys. What is lacking is the publication of the exact draft laws. Jos kyseessä on selvästi yleinen etu, asiakirja täytyy joka tapauksessa julkistaa. In the case of huge public interest, documents are to be disclosed nevertheless.
 • pörssilistautua pörssiinJori Lehterä nousi jälleen NHL:n Suomi-pörssin ykköseksi (suomikiekko.comPistää rahat omaan pörssiinsä.
 • pörssi-
 • tarjouskilpailuJulkistettiin tarjouskilpailu, ja valinta oli yksinkertainen. There was a public invitation to tender and the choice was simple. Käsitykseni mukaan arvoisa jäsen tarkoittaa sitä, että tunneliin liittyvä julkinen tarjouskilpailu on alkanut. I have the impression that the honourable Member believes the public invitation to tender in connection with the tunnel has already started. Parlamentin hallinnolta vaaditaan oikeutetusti, että tästä lähtien suurimmasta osasta sopimuksia järjestetään avoin tarjouskilpailu. For example, the offices of Parliament are expected, from now on, to offer, in the majority of cases, contracts for tender which are public in nature.
 • valtiollinenValtiollinen omistusoikeus on sitä paitsi tietyssä määrin välttämätöntä, jotta kansan hyvinvoinnin tyydyttävä taso voidaan taata. A certain amount of public ownership is nevertheless necessary in order to provide people with a satisfactory level of welfare. Valtiollinen radio- ja televisioyhtiö tarjoaa nykyään palveluja, jotka ovat sen ulkopuolella, jota me kutsumme yleishyödyllisiksi palveluiksi. State radio stations and TV companies now often provide services which are outside the scope of what we call services in the public interest. Jos esimerkiksi kyseessä on valtiollinen vastuu, ei ole pakko panna vakuutta ehdottomaksi, koska kaikissa tapauksissa julkisia viranomaisia on pidettävä luotettavina. Given that this is a national responsibility it is not necessary for the security to be obligatory, since the public authorities must at all events always be regarded as reliable.

Definition für public

 • Able to be seen or known by everyone; open to general view, happening without concealment.
 • Pertaining to the people as a whole ; concerning the whole country, community etc.
 • Officially representing the community; carried out or funded by the state on behalf of the community.
 • Open to all members of a community; especially, provided by national or local authorities and supported by money from taxes.
 • Traded publicly via a stock market
 • The people in general, regardless of membership of any particular group
 • A public house; an inn

Anwendungsbeispiele

 • Members of the public may not proceed beyond this point.

Häufigste Anfragen

Beliebte Wörterbücher

Übersetzung.cc

Übersetzung.cc ist ein kostenloses Online Wörterbuch. Mehr als 14 Millionen Übersetzungen.

AGB   Cookie   Kontakt

In EnglishEn españolPå svenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Quelle: Wiktionary.
Lizenz: Creative Commons Attribution-ShareAlike.
© 2004-2022 Übersetzung.cc