Englisch-Finnisch Übersetzung für knowledge

  • tietoTieto on voimavara, joka Euroopalla on. The resource Europe has is knowledge. Tieto on tietysti toinen tekijä. Knowledge is certainly another factor. Tieto ja rahoitus eivät ole kaikki kaikessa. Knowledge and funds are not everything.
  • tietoisuusKenellä muulla on mahdollisuudet, kenellä on tietoisuus, kenellä on taidot, tiedot ja taloudelliset mahdollisuudet tähän? Who else has the opportunities, the awareness, and the skills, knowledge and economic scope? Kuulemiskierroksen tulokset osoittivat, että tietoisuus energiankuluttajien oikeuksista oli heikkoa. The results of the consultation showed that there was little knowledge of existing energy consumer rights. Israel joutui ajoittain raketti-iskujen kohteeksi ja sitä häiritsi tietoisuus siitä, että sen vastustaja kokosi lisää tulivoimaa. Israel suffered through periodic rocket fire and the knowledge that its foe was amassing greater firepower.
  • taitoEnsimmäinen on "digitaalinen lukutaito", joka on uusi tietoyhteiskunnassa tarvittava välttämätön taito. The first is digital literacy, a new range of essential skills for the knowledge-based society. Tieto-taito-tuotto-ketju kohtaa yhä voimakkaampaa maailmanlaajuista kilpailua ja vaatii yhä älykkäämpiä organisaatioita. The knowledge-skill-till chain is encountering increasingly strong competition worldwide and requires even more intelligent organisation. Esittelijämme, jolle kiitokset hänen mietinnöstään, on sitä mieltä, että jo kahden kielen taito olisi menestys. Our rapporteur, whom I thank for his report, believes that even knowledge of two languages would be a success.
  • tiedotNämä tiedot olisi kuitenkin levitettävä nopeammin. Yet this knowledge must be diffused more quickly. Me annamme heille koulutuksen ja tiedot, ja sitten he lähtevät. We educate them, we give them knowledge, and then they leave. Vankat tiedot sen sijaan saattavat antaa heille viisautta vaikeita aikoja varten. Sound knowledge, however, may bring them a little wisdom in times of difficulty.
  • tietämysTietämys on terveellisten elintapojen avain. Knowledge is the key to a healthy lifestyle. Paikallinen, ruohonjuuritason tietämys on meille etu. Local, grass-roots knowledge is an asset for us. Tällaisia välineitä ovat esimerkiksi koulutus ja tietämys. Such instruments include education and knowledge.
  • tietotyö
  • tietotyöläinen
  • tietousMeillä on oltava käytettävissämme nopean toiminnan edellyttämät varat, tietous ja henkilöstö. We must have the resources, knowledge and personnel to react quickly. Komission jäsenen tietous kalastuksesta ei yllätä minua, sillä monien lahjojensa ansiosta hän voi puhua kalastuksesta huomattavan asiantuntevasti. His knowledge of fisheries does not surprise me, given that his many talents allow him to speak about fisheries with a remarkable breadth of knowledge.
  • yleistieto

Definition für knowledge

Häufigste Anfragen

Beliebte Wörterbücher

Übersetzung.cc

Übersetzung.cc ist ein kostenloses Online Wörterbuch. Mehr als 14 Millionen Übersetzungen.

AGB   Cookie   Kontakt

In EnglishEn españolPå svenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Quelle: Wiktionary.
Lizenz: Creative Commons Attribution-ShareAlike.
© 2004-2022 Übersetzung.cc