Finnisch-Schwedisch Übersetzung für perus-

 • atomäratomär nivå används gärna enheten ångström.
 • atomisk
 • avgörande
  Den här striden är avgörande för vårt lands framtid.I samtliga instanser deltar endast juristdomare i avgörandena av målen.
 • basen
  Det är jag som är basen.Man kan göra soppa med fiskbuljong som bas.Även om människor föredrar att räkna med ett talsystem som använder 10 som bas, så använder datorerna basen 2 istället.
 • bas-
 • elementärFrågan var elementär.
 • främsta
 • fundamentalAtt kunna skilja på gott och ont är fundamentalt för vår hälsa.
 • grunden
  EU betraktar sig som ett system med värderingar, som vilar på grundläggande och mänskliga rättigheter.EU on ymmärretty perus- ja ihmisoikeuksiin pohjautuvaksi arvojärjestelmäksi. Denna praxis skulle kunna påverkas, om EU själv skulle få sin egen lista över grundläggande mänskliga rättigheter.Tähän toimintaan voitaisiin vaikuttaa, jos EU:lle saataisiin omat perus- ja ihmisoikeudet. Den dramatiska ekonomiska tillväxten i de asiatiska länderna döljer allvarliga brott mot grundläggande mänskiga rättigheter.Aasian maiden huima talouskasvu kätkee alleen vakavia perus- ja ihmisoikeusloukkauksia.
 • grund-Grund- och vidareutbildning och omskolning inom framtidsyrken kommer att fortsätta att få stöd framöver.Perus- ja jatkokoulutusta sekä uudelleenkoulutusta lupaaviin ammatteihin tuetaan edelleen tulevaisuudessa.
 • grundläggande
  EU betraktar sig som ett system med värderingar, som vilar på grundläggande och mänskliga rättigheter.EU on ymmärretty perus- ja ihmisoikeuksiin pohjautuvaksi arvojärjestelmäksi. Denna praxis skulle kunna påverkas, om EU själv skulle få sin egen lista över grundläggande mänskliga rättigheter.Tähän toimintaan voitaisiin vaikuttaa, jos EU:lle saataisiin omat perus- ja ihmisoikeudet. Den dramatiska ekonomiska tillväxten i de asiatiska länderna döljer allvarliga brott mot grundläggande mänskiga rättigheter.Aasian maiden huima talouskasvu kätkee alleen vakavia perus- ja ihmisoikeusloukkauksia.
 • huvud-
 • huvudsaklig
 • kardinal-
 • ordinär
 • primär
 • väsentlig
  Hjälmen är en väsentlig del av utrustningen.En uppgift av väsentlig betydelse för säkerheten till fots.Det är en väsentlig förbättring.

Definition für perus-

 • tavallinen
 • alkutason, pohja-

Anwendungsbeispiele

 • perusjamppa
 • peruskurssi
 • peruskivi

Häufigste Anfragen

Beliebte Wörterbücher

Übersetzung.cc

Übersetzung.cc ist ein kostenloses Online Wörterbuch. Mehr als 14 Millionen Übersetzungen.

AGB   Cookie   Kontakt

In EnglishEn españolPå svenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Quelle: Wiktionary.
Lizenz: Creative Commons Attribution-ShareAlike.
© 2004-2023 Übersetzung.cc