Finnisch-Schwedisch Übersetzung für perusteella

  • enligt
    Jag lämnar över ordet till Green enligt regel 108.Annan puheenvuoron Greenille 108 artiklan perusteella. Enligt det befintliga fördraget finns det bara två sätt.Nykyisen perustamissopimuksen perusteella siihen on kaksi tapaa. Enligt ordförandens uttalanden kan man presentera programmet.Komission puheenjohtajan puheiden perusteella komissio pystyykin siihen.
  • med stöd avDen tredje frågan gäller antidiskrimineringslagstiftning med stöd av artikel 13.Kolmanneksi, syrjinnän kieltävä lainsäädäntö 13 artiklan perusteella. (Inlägget kortades ned med stöd av artikel 137 i arbetsordningen.)(Puheenvuoroa lyhennettiin työjärjestyksen 137 artiklan perusteella.) (Inlägget kortades ned med stöd av artikel 137 i arbetsordningen.)(Puheenvuoroa lyhennettiin työjärjestyksen 137 artiklan perusteella.)
  • på basis avFör det andra gjorde vi en uppgörelse på basis av 6 000 ton tonfisk.Toiseksi teimme sopimuksen 6 000 tonnikalatonnin perusteella.
  • på grund avEn del val görs även på grund av bilateralt bistånd.Valintoja tehdään myös kahdenvälisen avun perusteella. På grund av detta kollektiva ansvar har därför kommissionen avgått.Ja tämän komission kollektiivisen vastuun perusteella komissio on eronnut. På grund av denna övertygelse röstade jag emot betänkandet.Tämän näkemyksen perusteella äänestin mietintöä vastaan.
  • på grundval avPå grundval av detta kan man främja ojämlikhet.Tämän perusteella voidaan todeta, että eriarvoisuutta on mahdollista edistää. På grundval av detta kan vi anta den gemensamma resolutionen.Tämän perusteella voimme hyväksyä yhteisen julkilausuman. Det har förkastats på grundval av subsidiaritetsprincipen.Se on hylätty toissijaisuusperiaatteen perusteella.

Häufigste Anfragen

Beliebte Wörterbücher

Übersetzung.cc

Übersetzung.cc ist ein kostenloses Online Wörterbuch. Mehr als 14 Millionen Übersetzungen.

AGB   Cookie   Kontakt

In EnglishEn españolPå svenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Quelle: Wiktionary.
Lizenz: Creative Commons Attribution-ShareAlike.
© 2004-2022 Übersetzung.cc