Deutsch-Finnisch Übersetzung für verlust

 • tappio20 prosentin menetys on valtava tappio tietyille metsäkunniksi kutsutuille paikkakunnille. Ein Schaden von 20 % bedeutet für einige forstwirtschaftliche Gemeinden einen enormen Verlust. Tämä on suuri päivä hänelle ja suuri päivä Kreikalle, vaikka toteankin, että Euroopan voitto on Kreikan tappio. Dies ist ein großer Tag für ihn und ein großer Tag für Griechenland, auch wenn ich mir darüber im Klaren bin, dass der Gewinn für Europa ein Verlust für Griechenland ist. Näin ollen on päätettävä, halutaanko maksaa enemmän ja valita paremmat jäljitettävyyttä koskevat määräykset vai maksaa vähemmän ja viime kädessä kärsiä tappio. Man muss sich also entscheiden: zahlt man mehr, um bessere Rückverfolgungsvorschriften zu haben, oder weniger, um letztendlich den Verlust tragen zu müssen.
 • menetysOngelmana on luottamuksen menetys. Es drückt sich ein Verlust an Vertrauen darin aus. Hänen poismenonsa on suuri menetys. Sein Tod ist ein großer Verlust. Muutoin edessä on suuri menetys koko maailmalle, mutta vielä suurempi Kiinalle. Es wäre ein großer Verlust für die Welt, aber ein noch größerer Verlust für China.
 • häviöRooman häviö oli suuri.energiahäviö
 • hävikkiVähittäiskaupassa, jossa hävikki saattaa olla varkauksien seurauksena esimerkiksi prosentin verran myynnistä, vahingot kohdistuvat itse vähittäiskauppaan. Der Einzelhandel, bei dem der Verlust durch Diebstahl beispielsweise ein Prozent des Umsatzes betragen kann, trägt selbst den Schaden.
 • hintaHinta, ei pelkästään valtiovarainministeriölle ja Euroopan unionille, vaan todellinen hinta, joka näiden eläinten hävittämisestä maksetaan, on suunnaton. Die Kosten, nicht nur die für das Finanzministerium und für die Europäische Union, sondern die realen Kosten des Verlusts dieser Tiere, sind enorm. Maidon hinta on romahtanut 14,5 penceen litralta, mikä tietää 4 pencen menetystä litralta kaikille maidontuottajille. Die Milchpreise sind auf 14,5 Pence je Liter gesunken, das ist ein Verlust von 4 Pence je Liter für alle Milcherzeuger. Väkivalta on se hinta, joka joudutaan maksamaan, kun toivo nimensä veroisesta Palestiinan valtiosta on mennyt. Diese Gewalt ist der Preis für den Verlust jeglicher Hoffnung auf einen palästinensischen Staat, der diesen Namen verdient.
 • kuluYrityksen pääasiallinen kulu on palkkamenot.suuret kulutkulujen korvaaminen
 • kuolonuhri
 • kuolonuhritKesäkuun Eurooppa-neuvosto kuvasi tätä yhteistyötä kiireelliseksi tehtäväksi ja välttämättömäksi, jos halutaan välttää humanitaariset katastrofit ja uudet kuolonuhrit. Auf der Ratstagung im Juni wurde diese Zusammenarbeit als dringend erforderlich bezeichnet, um humanitäre Katastrophen und erneute Verluste an Menschenleben zu verhindern.
 • lähtöEU:n lainsäädännöllä säännellään selkeästi oikeuksiani, jos matkatavarani katoavat lentokentällä tai jos lentokoneen lähtö viivästyy kauan. Durch die EU-Rechtsvorschriften werden die Ansprüche bei Verlust von Gepäck am Flughafen oder bei großer Verspätung des Abflugs in klarer Weise geregelt. Kilpailun lähtö tapahtuu tältä paikalta.Junan lähtö myöhästyi.
 • poistuminenVaihtamisen kielteisiä puolia ovat lisäkustannukset, asiantuntemuksen poistuminen ja siitä aiheutuva virheiden riski. Nachteile der Rotation sind zusätzliche Kosten, der Verlust von Know-how und damit ein Fehlerrisiko.
 • uhri
 • väheneminenBiologisen monimuotoisuuden väheneminen on uhka elintarviketuotannolle ja se pahentaa energiavarojen hiipumista ja ilmastonmuutosta. Der Verlust an biologischer Vielfalt stellt eine Bedrohung für die Ernährungssicherheit dar und verschärft den Energiemangel und den Klimawandel. Viime vuosisadalla biologisen monimuotoisuuden väheneminen on ollut laajamittaisempaa kuin koskaan ihmiskunnan historiassa. Im letzten Jahrhundert hat der Verlust an biologischer Vielfalt ein größeres Ausmaß angenommen als jemals zuvor in der Geschichte der Menschheit. Luonnon monimuotoisuuden väheneminen on maailmanlaajuinen uhka, johon on puututtava yhtä kiireellisesti kuin ilmastonmuutokseen. Ilmiöt ovat yhteydessä toisiinsa. Aber der Verlust der biologischen Vielfalt ist eine globale Bedrohung, die ebenso dringend bewältigt werden muss, und beides ist miteinander verknüpft.

Häufigste Anfragen

Beliebte Wörterbücher

Übersetzung.cc

Übersetzung.cc ist ein kostenloses Online Wörterbuch. Mehr als 14 Millionen Übersetzungen.

AGB   Cookie   Kontakt

In EnglishEn españolPå svenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Quelle: Wiktionary.
Lizenz: Creative Commons Attribution-ShareAlike.
© 2004-2022 Übersetzung.cc