Finnisch-Englisch Übersetzung für poliisi

 • police
  uk
  us
  Nevertheless, the police use torture. Tästä huolimatta poliisi käyttää kidutusta. But these are the words of the British police. Näin sanoo kuitenkin Ison-Britannian poliisi. We are also training Iraqi police and judiciary. Koulutamme myös Irakin poliisi- ja oikeuslaitoksen henkilöstöä.
 • police officerThe outcome: seven deaths (six Copts and one police officer). Tulos: seitsemän kuollutta (kuusi koptikristittyä ja yksi poliisi). For, a police officer is an EU citizen and an employee just as any other EU citizen or employee. Poliisi on EU:n kansalainen ja työntekijä, siinä missä kuka tahansa muukin EU:n kansalainen ja työntekijä. We have been told of another act of terrorism in Spain: a police officer was murdered yesterday in Bilbao. Meille on ilmoitettu toisesta Espanjassa tapahtuneesta terroristiteosta: eräs poliisi surmattiin eilen Bilbaossa.
 • policeman
  uk
  us
  The policeman who was killed was married and had children. Surmattu poliisi oli naimisissa, ja hänellä oli lapsia. He ran off the aeroplane and was followed by a policeman, who shouted at him to stop. Kun hän juoksi ulos koneesta, häntä lähti seuraamaan poliisi, joka komensi matkustajaa pysähtymään. Mr President, a policeman stops an articulated lorry in Germany because it is going too fast. Arvoisa puhemies, poliisi pysäyttää kuorma-auton Saksassa. Kuorma-auto pysäytetään, koska se ajaa liian kovaa vauhtia.
 • policewoman
 • copThe outcome: seven deaths (six Copts and one police officer). Tulos: seitsemän kuollutta (kuusi koptikristittyä ja yksi poliisi). When caught, he would often cop a vicious blow from his fatherNo need to cop a tude with me, junior.
 • gendarmeFor us, Europe is not the scapegoat for all national problems, nor is it the gendarme having to keep watch over the Prime Minister of Italy. Meille EU ei ole kaikkien kansallisten ongelmien sijaiskärsijä eikä poliisi, jonka on vahdittava Italian pääministeriä. The Slovak police work under the same set of rules as the gendarmerie in France and carabinieri in Italy. Slovakian poliisi toimii samojen sääntöjen mukaisesti kuin Ranskan santarmit ja Italian karabinieerit.
 • police forceThe EU is to be a state with a common police force, currency and military. EU olisi tällöin valtio, jolla on yhteinen poliisi, raha ja armeija. We need to get our police forces and judiciary working together. Meidän on saatava poliisi- ja oikeusviranomaisemme tekemään yhteistyötä. They have mobilised considerable army and police forces to deal with demonstrators. Poliisi on valmistautunut mielenosoituksiin huomattavan suurin armeijan joukoin ja poliisivoimin.

Häufigste Anfragen

Beliebte Wörterbücher

Übersetzung.cc

Übersetzung.cc ist ein kostenloses Online Wörterbuch. Mehr als 14 Millionen Übersetzungen.

AGB   Cookie   Kontakt

In EnglishEn españolPå svenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Quelle: Wiktionary.
Lizenz: Creative Commons Attribution-ShareAlike.
© 2004-2023 Übersetzung.cc