Finnisch-Deutsch Übersetzung für opetus

 • LehredieDas sollte künftig eine Lehre sein. Tässä piilee opetus tulevaisuutta varten. Das ist eine wichtige Lehre für die Zukunft. Tämä on tärkeä opetus tulevaisuuden varalle. Diese alte Lehre ist noch heute gültig. Tämä vanha opetus pätee vielä nykyäänkin.
 • Unterrichtder
  Aus Artikel 126 geht eindeutig hervor, daß Unterricht in der Verantwortung der Mitgliedsländer selbst liegt. Kuten 126 artiklasta käy selvästi ilmi, opetus on jäsenvaltioiden omalla vastuulla. Ein solcher Unterricht fördert die individuelle Emanzipation und sorgt für einen demokratischeren Zugang zu Kultur. Tällainen opetus itse asiassa vapauttaa yksilön ja tekee kulttuurin saatavuudesta demokraattisempaa. Unterricht und Examen sind eine Sache, eine andere ist, wie die Sicherheit im Alltag gewährleistet wird. Opetus ja tutkinnot ovat yksi asia, arkipäivän turvallisuuden varmistaminen toinen.
 • AusbildungdieDrittens zur Bildung, Ausbildung und Forschung. Kolmanneksi on vuorossa opetus, koulutus ja tutkimus. Ein Aspekt ist die Ausbildung, ein anderer die Bildung. Yksi huomioon otettavista asioista on koulutus ja toinen on opetus. Es ist wichtig, daß wir die Ausbildung verbessern; die Ausbildung im Fischereisektor muß so gut organisiert sein wie Erziehung und Ausbildung in der Landwirtschaft. On tärkeää, että kehitämme koulutusta, jotta kalastuskoulutus olisi yhtä hyvin järjestettyä kuin maatalouskoulutus ja -opetus.
 • ErziehungdieAlso je mehr Erziehung, je mehr Sport in der Erziehung, desto besser unser Zusammenleben. Mitä sivistyneempiä olemme ja mitä enemmän opetus sisältää liikuntaa, sitä paremmin sujuu yhteiselomme. Da kommen wir zu den Fragen der Bildung und der Erziehung in der Familie. Siitä tulemmekin aiheeseen kodin kasvatus ja opetus. Die Erziehung durch die Eltern umfasst auch die Bildung in Bezug auf einen verantwortlichen Umgang mit den Medien. Vanhempien antama opetus kattaa myös tiedotusvälineiden vastuullisen käytön.
 • MoraldieDie Moral der Geschichte ist, dass sie nichts aus der Historie gelernt hatten. Tarinan opetus on se, etteivät poliitikot ole oppineet mitään historiasta. Die Moral vom Fall Zapata ist, dass man die harte Realität der kubanischen Diktatur nicht ignorieren darf. Zapatan tapauksen opetus on se, ettei Kuuban diktatuurin raakaa todellisuutta voida jättää huomiotta. Wenn mehr Zeit gegeben wird, ist die Moral von der Geschichte, dass es sich auszahlt, Richtlinien zu ignorieren, die die EU erstellt. Jos lisäaikaa myönnetään, tarinan opetus on, että jos EU antaa direktiivin, se maksaa sen laiminlyönnistä.
 • Schulungdie
 • Tutoriumdas
 • Unterweisungdie

Definition für opetus

Anwendungsbeispiele

 • Suomessa opetuksen vaativuustaso on huippuluokkaa.
 • Kouluissa annetaan opetusta monissa eri oppiaineissa, sosiaalisten taitojen ohella.
 • Hän antoi minulle opetusta matematiikassa.
 • Urheilun opetus tapahtuu jumppasalilla tai ulkoilmassa.
 • Mikä on tarinan opetus?

Häufigste Anfragen

Beliebte Wörterbücher

Übersetzung.cc

Übersetzung.cc ist ein kostenloses Online Wörterbuch. Mehr als 14 Millionen Übersetzungen.

AGB   Cookie   Kontakt

In EnglishEn españolPå svenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Quelle: Wiktionary.
Lizenz: Creative Commons Attribution-ShareAlike.
© 2004-2022 Übersetzung.cc