Englisch-Finnisch Übersetzung für transaction

 • transaktio
 • kauppaAlaikäisillä urheilijoilla käytävä kauppa on saatava loppumaan. We must be able to put an end to commercial transactions involving minors. Toinen ongelma on nuorilla pelaajilla käytävä kauppa. The second problem is that of commercial transactions which involve young players. Ne on otettava mukaan, mutta pitemmälle menevät neuvotteluvaltuudet on hoidettava kauppa ja vastakauppa -periaatteella. These must be incorporated, but further-reaching negotiating powers must be implemented in transactions and back-to-back transactions.
 • liiketapahtuma
 • rahansiirto
 • afääri
 • liiketoimiVaalit eivät olleet demokraattiset, vaan ne toteutettiin kuin mikä tahansa kaupallinen liiketoimi.These elections were not democratic. They were conducted like a commercial transaction. Siksi voidaankin todeta, että kyseinen yllättävä liiketoimi on selvä osoitus jäsenvaltioiden välisestä kaksijakoisuudesta, ja samalla se on uusi varoitus. Therefore, we can say that the unexpected transaction is clear proof of ambivalence among Member States, and is at the same time a new warning. Tämä liiketoimi on oikeudellisesti paljon monimutkaisempi, ja vakiintuneilla kansallisilla rahoituskäytännöillä sekä oikeudellisilla perinteillä on paljon keskeisempi rooli. The legal complexity of the transaction is far greater, and established national financing practices and legal traditions play a far greater part.
 • sopimusTällainen sopimus ei kuitenkaan saa vaarantaa luonnollisten ja oikeushenkilöiden transaktioiden yksityisyyttä. Nonetheless, such an agreement cannot put the privacy of the transactions of natural and legal persons at risk. Keskeisiä esimerkkejä ovat Basel III -sopimus, talletussuoja, pankeilta perittävä maksu ja varallisuuden siirrosta kannettava vero. Key examples here would be Basel III, deposit protection, the bank levy and the transaction tax, amongst others. Arvoisa puhemies, näissä tänään käsiteltävissä mietinnöissä tunnustetaan ihmisten lisääntyvä liikkuvuus sekä sopimus- ja kaupallisten toimien lisääntyminen kaikkialla unionissa. Mr President, both these reports before us today recognise the increasing mobility of persons and the rise in contractual and commercial transactions across our Union.
 • tapahtumaYhä useampi kaupankäyntiin liittyvä tapahtuma toteutetaan sähköisen kaupankäynnin avulla ja erityisesti Internet mahdollistaa rajat ylittävät tapahtumat. More and more commercial transactions are being conducted by electronic commerce and the Internet particularly facilitates cross-border transactions. Tapahtumalla oli vain joitakin silminnäkijöitä.Tapahtuman osanottajat saivat osakseen laajan tietopaketin.
 • vuorovaikutus

Definition für transaction

Anwendungsbeispiele

 • The transaction was made on Friday with the supplier.
 • I made the transaction with the vendor as soon as she showed me the pearls.

Häufigste Anfragen

Beliebte Wörterbücher

Übersetzung.cc

Übersetzung.cc ist ein kostenloses Online Wörterbuch. Mehr als 14 Millionen Übersetzungen.

AGB   Cookie   Kontakt

In EnglishEn españolPå svenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Quelle: Wiktionary.
Lizenz: Creative Commons Attribution-ShareAlike.
© 2004-2023 Übersetzung.cc