Englisch-Finnisch Übersetzung für available

 • saatavilla olevaOnko se paras saatavilla oleva väline? Is this the best instrument available? Maakaasu ei kuitenkaan ole ainoa eurooppalaisten valtioiden saatavilla oleva energianlähde. However, gas is not the only energy resource available to European states. Bloklandin on kyllä syytä määritellä " paras saatavilla oleva tekniikka" Euroopassa. But Mr Blokland should please define the 'best available technology' in Europe for me.
 • käsillä oleva
 • käytettävissäKäytettävissä olevat varat ovat vähäiset. The funds available are modest. Mitään muuta keinoa ei ole käytettävissä. There is nothing else available. Se ei ollut aikaisemmin käytettävissä. This was not previously available.
 • käytettävissä olevaEGR:n käytettävissä oleva vuosibudjetti on 500 miljoonaa euroa. The annual budget available for the EGF is EUR 500 million. Mikään muu käytettävissä oleva keino ei tehoa niin nopeasti! None of the other available instruments takes effect so quickly! Niiden käytettävissä oleva maksuvalmius ei ole ratkaissut ongelmaa. The liquidity that is available to them has not solved the problem.
 • kelvata
 • kelvollinen
 • kelvollinen tulla kysymykseen
 • lainvoimainenKaupunginvaltuuston päätös on lainvoimainen.luvan on oltava lainvoimainen
 • saatavillaHotelliyrityksessäkin on " parasta saatavilla olevaa tekniikkaa" jätevettä varten. A hotel business has best available technology for sewage. Mitä meillä itse asiassa on saatavilla? What exactly is available to us? Tämä teknologia on nyt saatavilla. This technology is available now.
 • saatavissaEuroopan unionin alueelta näitä tuotteita ei ole saatavissa. They are not available in the European Union. Onko saatavissa tietoa siitä, kuinka he tekevät sen? Is there information available on how they do that? Haluan vahvistaa, että asiakirja on saatavissa. I should like to confirm that this report is available.
 • saatavissa olevaJa jotta voimme ottaa selvää tosiasioista, meidän on saatava käsiimme kaikki saatavissa oleva tieto. Furthermore, if we are to assess the facts, we must have access to all the information available. Toiseksi olisi luotava julkisesti saatavissa oleva musta lista työnantajista, joiden palveluksessa on todistettavasti ollut huono työhygienia ja sattunut paljon tapaturmia. Second, a publicly-available blacklist of employers with proven bad records for poor hygiene and accidents should be established.
 • tarjollaMinua ilahduttaa se, että tällainen mahdollisuus on tarjolla. I am delighted that this option is available. Tämä kuitenkin vähentää maailmanlaajuisesti tarjolla olevaa määrää. However, this decreases the amount available worldwide. Puhtaita vaihtoehtoja pitää käyttää aina kun niitä on tarjolla. If clean alternatives are available, we should use them.
 • tavoitettavissaArvostin erityisesti sitä, että hän oli aina tavoitettavissa, kun halusin keskustella hänen kanssaan, vaikka emme aina tavanneetkaan kasvotusten. I particularly appreciated that whenever I wanted to see her, she was always available, even if we did not always see eye to eye. Komission virkamiehet olivat jatkuvasti tavoitettavissa kesän aikana ja he antoivat saamastaan luonnoksesta palautetta Puolan viranomaisille. During the summer, Commission officials remained constantly available and gave feedback to the Polish authorities on the draft submitted to them. Mitä komissio aikoo tehdä hajauttaakseen tiedottamista ja edistääkseen sitä, että komission jäsenet ovat auliimmin ja suoremmin jäsenvaltioiden lehdistön tavoitettavissa? What is the Commission planning to do to make information less centralised, and to make Commissioners more readily and directly available to the press in the Member States?
 • tulla kysymykseenJos vastaavat arviointiperusteet täytetään, tavoitteen 2 mukainen tuki voi aivan hyvin tulla kysymykseen. As long as the relevant criteria are met, Objective 2 support is also available.
 • validiJos B on modaalilogiikan tautologia, niin B on K-validi.XML-dokumentti on validi, jos siihen liittyy DTD tai XML-skeema ja se on niissä määriteltyjen rakenteiden mukainen.

Definition für available

Die Synonyme

Anwendungsbeispiele

 • We have an available candidate.
 • The list shows the available products in the store.
 • This is an available plea.
 • I have a question for you when youre available.
 • Hi, this is Mark Smith calling. Is your mother available?
 • I asked her if she was available, but she said she had a boyfriend.

Häufigste Anfragen

Beliebte Wörterbücher

Übersetzung.cc

Übersetzung.cc ist ein kostenloses Online Wörterbuch. Mehr als 14 Millionen Übersetzungen.

AGB   Cookie   Kontakt

In EnglishEn españolPå svenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Quelle: Wiktionary.
Lizenz: Creative Commons Attribution-ShareAlike.
© 2004-2023 Übersetzung.cc