Englisch-Finnisch Übersetzung für survey

 • kartoitusMielestämme mietinnössä on tehty tärkeä ja hyödyllinen kartoitus perusoikeuksien tilasta Euroopan unionissa. We think that the report provides an important and useful survey of the situation regarding fundamental rights within our own European Union. Selvitys tai kartoitus, jota Maij-Weggen on vaatinut, eri politiikan alueiden yhteisistä alueista ja siitä, miltä ristiriidat näyttävät, on tietysti erittäin keskeinen. The report, or survey, which Mrs Maij-Weggen has demanded, showing how the various policy areas fit together and what the aforementioned conflicts appear to be, is naturally quite crucial.
 • katselmus
 • gallupKaupungilla oli toimittaja tekemässä gallupia.
 • katsastaaMoottoriajoneuvot pitää katsastaa määräysten mukaisesti.Kävin katsastamassa sen juuri avatun ravintolan.
 • katsausPerusteellinen katsaus saavutuksiin tehdään Belgian puheenjohtajakauden Eurooppa-neuvostossa vuoden 2001 joulukuussa. A thorough survey of achievements will be undertaken in the European Council during the Belgian Presidency in December 2001. Vuoden 1995 kertomus ei ole itse asiassa muuta kuin mielenkiintoinen katsaus erilaisista tarkastustoimista jäsenvaltioissa. The report for 1995 offers no more than offering an interesting survey of the various inspection activities in the Member States. Tämä lyhyt katsaus - joka kesti kuitenkin liian kauan - keskittyi kokouksen pääaiheisiin, ja haluan tässä loppukappaleessa tuoda lyhyesti esille vain yhden asian. This brief survey - which lasted too long, I fear - concentrated on the main subject areas of the meeting, and I would like to just mention briefly one matter in finishing.
 • maanmittaus
 • määrittääSijainti voidaan määrittää eri menetelmin.Paino voidaan määrittää käyttäen jotain punnitusmenetelmää.
 • tarkastaaTarkastaa [= käydä läpi] saapunut postiOpettaja tarkasti kokeet.Tarkastaa moottori vian löytämiseksi.
 • tarkastellaOn mielenkiintoista tarkastella vuoden 1995 kampanjaa, jonka tutkimuksen tulokset annettiin Euroopan parlamentille. It is interesting to look at the 1995 campaign where the survey results were passed to the European Parliament. – Arvoisa puhemies, koska tämä on tämän parlamentin viimeinen talouspolitiikan laajoja suuntaviivoja koskeva keskustelu, voisimme ehkä tarkastella asiaa yleisemmin. – Madam President, as this is the final debate on the broad economic policy guidelines of this Parliament, perhaps we could carry out a more general survey. Tarkastella kotitehtäviä ennen kuin ryhtyy töihin
 • tarkastusLipuntarkastus, olkaa hyvät ja näyttäkää matkalippunne!
 • tarkkailla
 • tutkimusTutkimus auttaa meitä ratkaisujen löytämisessä. The survey does provide us with some answers. Äskettäin tehty tutkimus osoittaa, miten turkkilaiset todella suhtautuvat EU:hun. A recent survey shows how the Turks really see the EU. OECD:n PISA-tutkimus on tärkeä lähde näille vaihdoille. The OECD's PISA survey is an important resource for these exchanges.
 • yleiskatsausArvoisa puhemies, tässä oli lyhyt yleiskatsaus. There, Mr President, a brief survey. Ensimmäinen ehdotus: ensinnäkin tarvittaisiin yleiskatsaus opiskelijoiden kansainvälisen liikkuvuuden nykytilasta, mutta tällä hetkellä sellaista ei ole tehty. Firstly, we must have a detailed survey on the international mobility of students, since none exists at the moment.
 • yleissilmäys

Definition für survey

 • The act of surveying; a general view
 • A particular view; an examination, especially an official examination, of a particular group of items, in order to ascertain the condition, quantity, or quality
 • The operation of finding the contour, dimensions, position, or other particulars of any part of the Earth's surface
 • An examination of the opinions of a group of people
 • A questionnaire or similar instrument used for examining the opinions of a group of people
 • An auction at which a farm is let for three lives
 • To inspect, or take a view of; to view with attention, as from a high place; to overlook
 • To view with a scrutinizing eye; to examine
 • To examine with reference to condition, situation, value, etc.; to examine and ascertain the state of
 • To determine the form, extent, position, etc., of, as a tract of land, a coast, harbor, or the like, by means of linear and angular measurements, and the application of the principles of geometry and trigonometry
 • To examine and ascertain, as the boundaries and royalties of a manor, the tenure of the tenants, and the rent and value of the same
 • To investigate the opinions, experiences, etc., of people by asking them questions; to conduct a survey; to administer a questionnaire

Anwendungsbeispiele

 • A survey of the stores of a ship; a survey of roads and bridges; a survey of buildings.
 • The owners of the adjoining plots had conflicting surveys.
 • The local council conducted a survey of its residents to help it decide whether to go ahead with the roadside waste collection service.
 • I just filled out that survey on roadside waste pick-up.
 • He stood on a hill, and surveyed the surrounding country.
 • It was his job to survey buildings in order to determine their value and risks
 • to survey land or a coast

Häufigste Anfragen

Beliebte Wörterbücher

Übersetzung.cc

Übersetzung.cc ist ein kostenloses Online Wörterbuch. Mehr als 14 Millionen Übersetzungen.

AGB   Cookie   Kontakt

In EnglishEn españolPå svenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Quelle: Wiktionary.
Lizenz: Creative Commons Attribution-ShareAlike.
© 2004-2023 Übersetzung.cc