Englisch-Finnisch Übersetzung für definitely

  • ehdottomastiKatson, että vastaus on ehdottomasti kyllä. I believe we most definitely do. Tämä on ehdottomasti kiellettävä ja tehtävä rangaistavaksi. This must definitely be prohibited and penalised. Se on tietenkin ehdottomasti estettävä. That is most definitely excluded.
  • varmastiHän oli kuitenkin varmasti paikalla.She was quite definitely there. Tulemme varmasti kaipaamaan sinua, Eddy. We will definitely miss you Eddy. Varoitukset kuitenkin varmasti annettiin. These warnings were definitely made.
  • nimenomaanNimenomaan tämä on tulevan YMP:n tavoitteena. That is definitely what we intend to achieve through the next CAP. Tämä on ironista, sillä valtio nimenomaan hyötyisi aktiivisesta ja monimuotoisesta kansalaisyhteiskunnasta. This is ironical, because the state would definitely benefit from an active and diverse civil society. Aivan kuten Jean-Claude Juncker totesi parlamentille puhuessaan, on euro nimenomaan "vakauden ankkuri". Just as Mr Juncker stated to Parliament in his speech, the euro is very definitely an 'anchor of stability'.
  • päättäväisestiEnsinnäkin: tuomitsemme päättäväisesti kaiken väkivallan ja terrorismin. One: we very definitely condemn all use of force or terrorism. Rohkaisen päättäväisesti molempia osapuolia tukemaan Yhdistyneiden Kansakuntien pyrkimyksiä. I would definitely encourage both sides to support the efforts of the United Nations. Vastustan hyvin päättäväisesti sitä, että Slovenské Elektrárne -yhtiön tai Italiassa toimivan ENEL-yhtiön kaltaiset yritykset käyttävät näitä varoja uusien ydinvoimalaitosten rakentamiseen. I will very definitely oppose companies like Slovenské Elektrárne or ENEL in Italy using this money to build new nuclear power stations.

Definition für definitely

Anwendungsbeispiele

  • Joe definitely doesnt know how to drive a tractor.

Häufigste Anfragen

Beliebte Wörterbücher

Übersetzung.cc

Übersetzung.cc ist ein kostenloses Online Wörterbuch. Mehr als 14 Millionen Übersetzungen.

AGB   Cookie   Kontakt

In EnglishEn españolPå svenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Quelle: Wiktionary.
Lizenz: Creative Commons Attribution-ShareAlike.
© 2004-2023 Übersetzung.cc