Spanisch-Finnisch Übersetzung für tratar

 • käsitelläEmme voi tänään käsitellä kaikkia kohtia. No podemos tratar aquí hoy sobre cada uno de los puntos. Miten voimme käsitellä heidän rahojaan näin halveksuvasti? ¿Cómo podemos tratar su dinero con semejante desprecio? Näitä kysymyksiä voidaan käsitellä myöhemmin paremmalla ajalla. Más tarde tendremos más tiempo para tratar sobre estas preguntas.
 • hoitaaSyöpää ei voi kuitenkaan hoitaa aspiriinilla. Pero no se puede tratar el cáncer con aspirina. On aina helpompi hoitaa sairautta, jonka syy on tiedossa. Siempre resulta más fácil tratar una enfermedad cuya causa es conocida. Huonoa mielenterveyttä voidaan ehkäistä ja hoitaa. Los trastornos mentales se pueden prevenir y tratar.
 • kohdellaMiksi meidän tulisi kohdella Makedoniaa eriarvoisesti? ¿Por qué debemos tratar a Macedonia de manera diferente? Miten tällaisia johtajia pitäisi kohdella? ¿Cómo debemos tratar a esos líderes? Emme saisi kohdella työntekijöitämme näin. No deberíamos tratar a nuestros trabajadores de esta manera.
 • yrittääHaluaisin yrittää vastata muutamiin erityiskysymyksiin. Me gustaría tratar de contestar algunas preguntas específicas. Meidän ei pidä sekaantua yksittäisiin tapauksiin ja yrittää vaikuttaa niihin. No deberíamos entrar a empujones y tratar de influir en casos particulares. Mielestäni on hieman kaukaa haettua yrittää verrata kyseisiä asioita. Creo que es un poco exagerado tratar de comparar cosas semejantes.
 • keskustellaEi, asiasta ei keskustella täysistunnossa. No, no es una cuestión para tratar en el pleno. Voimme keskustella asiasta kahden kesken. Puede usted tratarlo conmigo en privado. Me yritämme keskustella koulumaidon kaltaisista kysymyksistä. Intentamos tratar sobre temas como la leche en los colegios.
 • kokeillaKokeilimme erilaisia pinnoitevaihtoehtoja.Voisimme kokeilla jotain uutta tänään.kokeilemisen arvoinen ehdotus
 • koskeaLisäkysymysten pitäisi koskea Venäjän federaatiota ja ydinenergiaongelmaa EU:n ja Venäjän suhteissa. Las preguntas complementarias deberían tratar siempre sobre la Federación Rusa y el problema de la energía nuclear en las relaciones con Rusia. Käsitteellä "laajat neuvottelut" tarkoitetaan sitä, että neuvottelut voivat koskea kaikkia maataloustuotteita, mutta myös sitä, että kaikki ongelmat pitäisi ottaa puheeksi. Con el concepto "amplias negociaciones" se quiere decir que se pueden incluir en las negociaciones todos los productos agrícolas pero también que se tienen que tratar todas las cuestiones. Hän laski rauhassa koskea, kunnes syöksyi pää edellä rantakivikkoon
 • neuvotellaTässä mielessä tuemme Egyptin pyrkimyksiä neuvotella tulitauosta. En este sentido, apoyamos los esfuerzos de Egipto por tratar de lograr un alto el fuego.
 • olla jonkun kanssa
 • seurustella
 • viettää aikaa

Die Synonyme

Häufigste Anfragen

Beliebte Wörterbücher

Übersetzung.cc

Übersetzung.cc ist ein kostenloses Online Wörterbuch. Mehr als 14 Millionen Übersetzungen.

AGB   Cookie   Kontakt

In EnglishEn españolPå svenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Quelle: Wiktionary.
Lizenz: Creative Commons Attribution-ShareAlike.
© 2004-2023 Übersetzung.cc