Finnisch-Schwedisch Übersetzung für asiakirja

 • dokumentett
  Det kommer också att vara ett mycket användbart dokument.Se tulee myös olemaan hyvin hyödyllinen asiakirja. Ni bör få detta dokument i april.Tämä asiakirja on määrä toimittaa teille huhtikuussa. Ett enda dokument skulle ha varit bättre.Yksi ainut asiakirja olisi ollut parempi.
 • akt
  Det är en akt som kräver en grundlig avvägning.Tämä asiakirja vaati perusteellista pohdintaa. Detta dokument kommer också att vara tillgängligt via Internet och spridas till intresserade aktörer.Tämä asiakirja tulee saataville myös Internetiin, ja sitä jaetaan asiasta kiinnostuneille. Med andra ord, om en handling endast är en bevishandling får den inte betraktas som en verkställande handling.Tämä tarkoittaa sitä, että jos asiakirja on alkuperämaassaan pelkästään todistusvoimainen, sitä ei voida pitää täytäntöönpanokelpoisena asiakirjana.
 • akt {m}
 • aktstycke
 • förteckningenDet föreslagna arbetsprogrammet måste vara ett politiskt dokument och inte en förteckning över administrativa åtgärder.Laadittavan työohjelman on oltava poliittinen asiakirja eikä hallinnollinen luettelo.
 • handlingen
  Det är därför en slags instiftande handling, en handling som vi behövde.Tämä on siis eräänlainen perustava asiakirja, jollaista tarvitsimme. Är den här post-it-lappen en handling, till exempel?Onko tämä muistilappu esimerkiksi asiakirja? Denna handling drog skam över parlamentet.Tuo asiakirja on saattanut parlamentin häpeään.
 • instrumentett
  Detta betänkande kommer säkerligen visa sig vara användbart som referensinstrument.Tämä asiakirja osoittautunee hyödylliseksi vertailuvälineeksi. Jag anser dock att det är beklagligt att denna handlingsplan inte är ett rättsligt bindande instrument.Mielestäni on kuitenkin valitettavaa, ettei toimintasuunnitelma ole juridisesti sitova asiakirja. Men det första steget måste vara att göra 1998 års uppförandekod till ett rättsligt bindande instrument.Ensimmäiseksi meidän on kuitenkin tehtävä vuoden 1998 käytännesäännöistä oikeudellisesti velvoittava asiakirja.
 • listaenJag vill på nytt försäkra parlamentet om att det inte bara är närvarolistan som parlamentet och allmänheten kan få tillgång till.Vakuutan parlamentin jäsenille, ettei osanottajalista ole ainoa asiakirja, johon parlamentilla ja kansalaisilla on mahdollisuus tutustua. föredragande. - (EN) Herr talman! Jag misstänker att detta ärende kommer att vara något mindre kontroversiellt än det föregående, och talarlistan är definitivt kortare.esittelijä. - (EN) Arvoisa puhemies, luulen, että tämä asiakirja ei herätä aivan niin paljon ristiriitoja kuin edellinen, ja puhujaluettelo on selvästi lyhyempi. Detta dokument som innehåller listan över de prioriterade villkor som Turkiet skall uppfylla för att förbereda sig för anslutningen måste antas av kommissionen under kommande november månad.Komission pitää ensi marraskuussa hyväksyä tuo asiakirja, jossa määritetään lista niistä ensisijaisista tavoitteista, joita Turkin on saavutettava liittymisen valmistelemiseksi.
 • registerett
 • rullor

Definition für asiakirja

 • julkinen tai yksityinen kirjallinen todiste, joka osoittaa viranomaisen päätöksen, määräyksen tai muun toimenpiteen taikka yksityisen henkilön oikeudellisesti merkittävän tahdonilmauksen

Häufigste Anfragen

Beliebte Wörterbücher

Übersetzung.cc

Übersetzung.cc ist ein kostenloses Online Wörterbuch. Mehr als 14 Millionen Übersetzungen.

AGB   Cookie   Kontakt

In EnglishEn españolPå svenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Quelle: Wiktionary.
Lizenz: Creative Commons Attribution-ShareAlike.
© 2004-2023 Übersetzung.cc