Englisch-Finnisch Übersetzung für consistent

  • johdonmukainenTässäkin täytyy olla johdonmukainen. Here too, we must be consistent. Kannattaisi olla edes johdonmukainen! You could at least be consistent! Se on johdonmukainen ja hyvin yhtenäinen. It is consistent and very coherent.
  • ristiriidaton
  • yhdenmukainenMietintö on itse asiassa täysin yhdenmukainen yhteisön kehyksen kanssa. In fact, the report is entirely consistent with the Community framework. Ohjelma on yhdenmukainen myös vuosien 2004–2006 monivuotisen strategiaohjelman kanssa. It is also consistent with the Multiannual Strategic Programme for 2004-2006. Luokan 4 osalta ryhmä on ollut yhdenmukainen lähestymistavassaan Turkkia ja MEDA-ohjelmaa kohtaan. On category 4, the Group has been consistent in its approach to Turkey and Meda.
  • yhteensopivaTämä säännös on yhteensopiva viime vuonna ensimmäisessä käsittelyssä hyväksymämme Euro 5 -asetuksen sanamuodon kanssa. This provision is consistent with the wording of the Euro 5 Regulation, which we adopted last year at its first reading. Kannatan siis esittelijän ehdotuksen uudelleenmuotoilua, jotta se olisi yhteensopiva tätä asiaa koskevan yhteisön lainsäädännön kanssa. I also advocate the redrafting of the rapporteur' s proposal in order to make it consistent with Community law in force on this subject. Lisäksi asetusta (EY) N:o 736/96, joka tällä kyseisellä asetuksella kumotaan, ei enää sovelleta johdonmukaisesti eikä se ole yhteensopiva energia-alan viimeaikaisen kehityksen kanssa. Moreover, Regulation (EC) No 736/96, which the proposal in question repeals, is no longer applied consistently and is incompatible with the recent developments in the energy sector.
  • yhtenäinenSe on johdonmukainen ja hyvin yhtenäinen. It is consistent and very coherent. Toimintaperustan on kuitenkin oltava avoin ja yhtenäinen. But it should be done on an open and consistent basis. Meidän on pyrittävä laatimaan selkeä, yhtenäinen ja helposti ymmärrettävä lainsäädäntö. We should endeavour to create legislation that is clear, consistent and easy to grasp.

Definition für consistent

Anwendungsbeispiele

  • The consistent use of Chinglish in China can be very annoying, apart from some initial amusement
  • He is very consistent in his political choices: economy good or bad, he always votes Labour!

Häufigste Anfragen

Beliebte Wörterbücher

Übersetzung.cc

Übersetzung.cc ist ein kostenloses Online Wörterbuch. Mehr als 14 Millionen Übersetzungen.

AGB   Cookie   Kontakt

In EnglishEn españolPå svenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Quelle: Wiktionary.
Lizenz: Creative Commons Attribution-ShareAlike.
© 2004-2022 Übersetzung.cc