Finnisch-Schwedisch Übersetzung für sopimus

 • avtalett
  Herr kommissionär! Ett avtal är ett avtal.Arvoisa komission jäsen, sopimus on sopimus. Avtal med före detta jugoslaviska republiken Makedonien - Avtal med SlovenienSopimus entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian kanssa - Sopimus Slovenian kanssa Det är ett internationellt avtal.Baselin sopimus on kansainvälinen sopimus.
 • fördragett
  Med detta fördrag har man kommit långt.Sopimus on kulkenut hyvin pitkän matkan. Detta nya fördrag är bara en sista utväg.Uusi sopimus on viimeinen vaihtoehto. Vi står just inför ikraftträdandet av detta fördrag.Sopimus astuu voimaan piakkoin.
 • kontraktett
  Det borde finnas ett ordentligt kontrakt mellan jordbrukarna och EU.Maanviljelijöiden ja EU:n välillä pitäisi olla aito sopimus. För det första hade Ukraina ett kontrakt som undertecknades 2004 och som skulle gälla till 2009.Ensinnäkin Ukrainalla oli sopimus, joka allekirjoitettiin vuonna 2004 ja joka oli voimassa vuoteen 2009 saakka. Utvidgningen är helt enkelt ett kontrakt mellan EU och kandidatländerna.Laajentuminen on yksinkertaisesti sopimus Euroopan unionin ja ehdokasvaltioiden välillä.
 • överenskommelseen
  Det är sant att en försenad överenskommelse är bättre än en dålig överenskommelse.On toki parempi vaihtoehto saada aikaan hyvä sopimus hiukan myöhemmin kuin huono nyt. En snabb överenskommelse är möjlig.Sopimus on mahdollista tehdä nopeasti. Det hade varit möjligt att nå en överenskommelse.Sopimus olisi voitu saada aikaan.
 • konventionen
  Det är ju ändå så att denna konvention undertecknades för två år sedan.Nythän on niin, että tämä sopimus allekirjoitettiin yli kaksi vuotta sitten. Nästa konvention om de funktionshindrade bör bli det sjunde.Seuraavan vammaisia koskevan yleissopimuksen on määrä olla seitsemäs sopimus. Det finns ju en internationell konvention och den är naturligtvis tillämpbar här.Olemassa on kansainvälinen sopimus ja sitä sovelletaan tietysti myös tässä asiassa.
 • pakten
  Hittills har denna pakt emellertid inte fungerat.Kyseinen sopimus ei ole kuitenkaan toiminut tähän saakka. Pakten för euron kan eventuellt vara tandlös.Euro Plus -sopimus saattaa olla hampaaton. En europeisk social pakt och en samhälls- och miljöpakt.Eurooppalainen sosiaalinen sopimus sekä sosiaali- ja ympäristösopimus.
 • instämmandeett
  Trots detta får fördraget vårt instämmande.Siitä huolimatta sopimus saa tukemme.
 • samtyckeett
  Fördraget kan inte bli legitimt utan deras samtycke.Sopimus ei ole legitiimi ilman heidän suostumustaan. Avtalet blir definitivt först när Europaparlamentet gett sitt samtycke.Sopimus on lopullinen vasta, kun Euroopan parlamentti on antanut hyväksyntänsä. Parlamentet ska ratificera avtalet och om det vägrar att ge sitt samtycke blir det helt enkelt inget avtal.Sen on ratifioitava tämä sopimus, ja jos se kieltäytyy antamasta hyväksyntäänsä, sopimusta ei yksinkertaisesti synny.
 • uppgörelseen
  Det blir en avgörande uppgörelse.Sen myötä saadaan ratkaiseva sopimus. Det är dags för en uppgörelse med landets mest uppenbara partner.Nyt sen on aika tehdä sopimus selvimmän kumppaninsa kanssa. En politisk uppgörelse i Köpenhamn räcker inte.Poliittinen sopimus Kööpenhaminassa ei riitä.

Anwendungsbeispiele

 • Sopimuksessa sitoudutaan noudattamaan sopimuksen ehtoja.

Übersetzung.cc

Übersetzung.cc ist ein kostenloses Online Wörterbuch. Mehr als 14 Millionen Übersetzungen.

AGB   Cookie   Kontakt

In EnglishPå SvenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Quelle: Wiktionary.
Lizenz: Creative Commons Attribution-ShareAlike.
© 2004-2019 Übersetzung.cc