Finnisch-Schwedisch Übersetzung für juuri

 • roten
  Kärleken till pengar är roten till allt ont.
 • precis
  Det är precis det vi måste göra.Meidän on toimittava juuri näin. Irak befinner sig i dag i precis det tillståndet.Irak on nyt juuri tällaisessa tilanteessa. Det är precis på det här sättet som EU ska fungera.Tämä on juuri se tapa, jolla EU:n olisi tehtävä työtä.
 • just
  Claude Turmes har just gjort det.Claude Turmes syyllistyi juuri äsken samaan. Just det borde dock klaras ut nu.Mutta juuri tätä pitäisi selventää. Just denna biologiska mångfald är så viktig.Juuri luontomme monimuotoisuus on kuitenkin elintärkeää.
 • nollställeett
 • benett
 • foten
  Faktum är, självfallet, att Louis Michel står på god fot med alla vår tids Adolf Hitler, Stalin och Mao, för det är sådan Fidel Castro är.Louis Michel on selvästikin hyvää pataa meidän aikamme Adolf Hitlerien, Stalinien ja Maojen kanssa: juuri tähän joukkoon Fidel Castro kuuluu. Trampa mig inte på foten!
 • grunden
  Föredraganden betonar på goda grunder just detta.Mietinnön esittelijä on perustellusti painottanut juuri tätä asiaa. Det finns ingen rättslig grund för det ni just sade.Se, mitä juuri sanoitte meille, ei ole oikeudellisesti perusteltua.
 • hårroten
 • källaen
  Vad kommissionären just har sagt tycks inte förse mig med en pålitlig källa.Se, mitä komissaari juuri sanoi, ei näytä antavan minulle lähdettä, johon turvautua. Utvecklingen av vår europeiska finansmarknad är just en sådan möjlig källa till tillväxt för EU-ekonomin.EU:n rahoitusmarkkinoiden kehittäminen on juuri tällainen Euroopan talouskasvun lähde. Situationen i Östsahara är för närvarande mycket explosiv, vilket myndigheterna inte vill erkänna, och detta borde vara en stor källa till oro för Europeiska unionen.Juuri nyt Länsi-Saharassa vallitsee hyvin räjähdysherkkä tilanne, jota viranomaiset eivät tahdo tunnustaa, mutta jonka pitäisi suuresti huolestuttaa Euroopan unionia.
 • nyss
  Föredraganden gjorde det också alldeles nyss.Esittelijäkin teki juuri niin. Constanze Krehl påpekade detta alldeles nyss.Constanze Krehl huomautti juuri siitä. Jag nämnde detta i mitt anförande alldeles nyss.Mainitsin tämän juuri nyt puheenvuorossani.
 • ordrot
 • orsaken
  Jag anser, på grund av de orsaker som jag just nämnde, att detta är otroligt viktigt.Juuri esittämistäni syistä katson tämän äärimmäisen tärkeäksi. Var och en tolkar krigets orsaker med de argument som passar det egna konceptet bäst.Jokainen tulkitsee sodan syyt käyttämällä juuri niitä perusteita, jotka sopivat parhaiten hänen omaan lähestymistapaansa. Det är inte utan orsak som just i Österrike ett folkligt initiativ till folkomröstning visat på att det måste komma ansvarsbestämmelser.Kansanäänestys ei ole juuri Itävallassa osoittanut turhaan, että vastuujärjestely on otettava käyttöön.
 • surdegen
  Det första steget vid tillverkningen av en surdeg är att göra en surdegsgrund på rågmjöl och vatten.
 • tandrot
 • nollställe,rot
 • rötterp
  Sådana produkter garanterar mångfald och bevarar våra djupaste rötter.Sellaiset tuotteet takaavat monimuotoisuutemme ja suojelevat syviä juuriamme. Vi får aldrig glömma våra rötter eller förlora våra värderingar ur sikte.Meidän ei pidä missään vaiheessa unohtaa juuriamme tai unohtaa arvoja, jotka sitovat meitä. Europas styrka är just den styrka som stammar ur en tusenårig kultur, ur mångfald och samtidigt ur gemensamma rötter.Euroopan vahvuus on juuri tuhatvuotisen kulttuurin, eroavaisuuksien ja samalla yhteisten juurien voimaa.

Definition für juuri

  Übersetzung.cc

  Übersetzung.cc ist ein kostenloses Online Wörterbuch. Mehr als 14 Millionen Übersetzungen.

  AGB   Cookie   Kontakt

  In EnglishPå SvenskaSuomeksiEestikeelne

  Mindmax
  Quelle: Wiktionary.
  Lizenz: Creative Commons Attribution-ShareAlike.
  © 2004-2019 Übersetzung.cc