Finnisch-Schwedisch Übersetzung für hyvitys

  • ersättningen
    De borde åtminstone få full ersättning, om än inte en faktisk återbetalning av flygplatsavgifterna på en avbokad flight.Matkustajien olisi ainakin saatava täysi hyvitys, ellei tosiasiallista korvausta, lentoasemamaksuista lennon peruuntuessa.
  • återbetalningKompensationerna i direktivet, reparation, byte, avdrag på köpeskillingen eller återbetalning av hela köpeskillingen, är lätta att förstå.Tämän direktiivin keinot - korjaus, vaihto, hinnan alennus, hyvitys - on helppo ymmärtää. De borde åtminstone få full ersättning, om än inte en faktisk återbetalning av flygplatsavgifterna på en avbokad flight.Matkustajien olisi ainakin saatava täysi hyvitys, ellei tosiasiallista korvausta, lentoasemamaksuista lennon peruuntuessa.
  • försoningen
  • gottgörelseen
  • kompensationenSom kompensation för allt ditt nattarbete får du en halv månadslön.Eleverna får ledigt på onsdag som kompensation för extraarbetet inför konserten.
  • kreditering
  • skadeståndett
  • vedergällningentillkännagifvande, att den som Policen framskaffar och till mig aflemnar, erhåller skälig vedergällning.självmordsattentaten och vedergällningarna har i stället fortsatt

Definition für hyvitys

Häufigste Anfragen

Beliebte Wörterbücher

Übersetzung.cc

Übersetzung.cc ist ein kostenloses Online Wörterbuch. Mehr als 14 Millionen Übersetzungen.

AGB   Cookie   Kontakt

In EnglishEn españolPå svenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Quelle: Wiktionary.
Lizenz: Creative Commons Attribution-ShareAlike.
© 2004-2023 Übersetzung.cc