Finnisch-Englisch Übersetzung für yhteinen

 • common
  us
  This is our common Treaty, our common achievement and our common task. Tämä on meidän yhteinen sopimuksemme, yhteinen saavutuksemme ja yhteinen tehtävämme. I think this is our common cause and our common concern. Uskon tämän olevan yhteinen tavoitteemme ja yhteinen huolenaiheemme. We must have a common position on the Öcalan case. Meillä täytyy olla yhteinen kanta Öcalanin tapaukseen.
 • collectiveCollective management of copyrights online (vote) Tekijänoikeuksien yhteinen hallinta verkossa (äänestys) We have a collective obligation to produce results. Meillä on yhteinen velvollisuus tuottaa tuloksia. This victory for Parliament is a collective victory. Näin ollen tämä parlamentin voitto on yhteinen voitto.
 • joint- Joint motion for a resolution - Yhteinen päätöslauselmaesitys - Joint motion for a resolution: RC B6-0172/2007 - Yhteinen päätöslauselmaesitys: Again, we have a joint stance. No niin, suhtautuminen on edelleen yhteinen.
 • mutual
  us
  Mr President, the common legal area is based upon mutual recognition. Arvoisa puhemies, yhteinen oikeudellinen alue perustuu vastavuoroiseen tunnustamiseen. This strict control must remain because we have a mutual interest in it. Tätä tiukkaa valvontaa on yhä harjoitettava, koska se on yhteinen etumme. If we forget, our mutual patron saint, São Jorge, is there to remind us. Jos sen unohdamme, maidemme yhteinen suojelupyhimys São Jorge eli Pyhä Yrjö on muistuttamassa meitä siitä.
 • shared
  us
  This is the concept behind shared management. Yhteinen hallinnointi perustuu tähän käsitteeseen. It is a union of shared destiny. Se on liitto, jolla on yhteinen kohtalo. This is also a shared responsibility. Myös tätä koskeva vastuu on yhteinen.
 • co-ed
 • communal
  uk
  communal violencecommunal politics
 • corporate
  uk
  The first point concerns corporate governance. Ensimmäinen asia on yhteinen johtaminen. Subject: Common Consolidated Corporate Tax Base Aihe: Yhteinen yhtenäistetty yhtiöveropohja Subject: Common Consolidated Corporate Tax Base (CCCTB) Aihe: Yhteinen yhtenäistetty yhtiöveropohja
 • solid
  us
  In this sense, "the euro, our money" can provide a new and more solid basis on which to build an "ever closer union". Tässä mielessä "euro, yhteinen rahamme" voi luoda uuden ja tukevamman perustan, jonka päälle "yhä läheisempi liitto" rakennetaan. Now that Europeans have a united destiny are they capable of facing it in a spirit of solidarity? Kun eurooppalaisilla on nyt yhteinen kohtalo, pystyvätkö he kohtaamaan sen solidaarisuuden hengessä? One of these is unquestionably the common fisheries policy, which continues to need a solid financial basis – a need which is now greater than ever before. Yksi näistä on kiistatta yhteinen kalastuspolitiikka, joka tarvitsee edelleen vakaan rahoituspohjan – tarve on nyt suurempi kuin koskaan.
 • united
  us
  Joint motion for a resolution on the 54th United Nations Assembly Yhteinen päätöslauselmaesitys Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeuskomission 54. istunnosta What, therefore, would a united European army have done? Mitä yhteinen eurooppalainen armeija olisi sitten tehnyt? Some groups are disunited; we are united in that position. Jotkin ryhmät ovat erimielisiä, mutta meillä on yhteinen kanta tässä asiassa.

Definition für yhteinen

 • sellainen, joka on useamman kuin yhden oma tai usealle kuuluva; yhteisomistuksinen; useamman kuin yhden käytössä tai hallussa oleva
 • joka koskee useita; joka on usealle sama

Anwendungsbeispiele

 • Kaikkien käytössä oleva on kaikkien yhteinen.
 • Tämä on meidän kahden yhteinen salaisuus.
 • Lääkeaineiden yhteisvaikutusta ei ole tutkittu.
 • Yhteismaalla on useita omistajia.
 • yhteinen asia
 • Darwin ehdotti, että kaikilla eliölajeilla on yhteinen esi-isä.

Ähnliche Begriffe

Häufigste Anfragen

Beliebte Wörterbücher

Übersetzung.cc

Übersetzung.cc ist ein kostenloses Online Wörterbuch. Mehr als 14 Millionen Übersetzungen.

AGB   Cookie   Kontakt

In EnglishEn españolPå svenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Quelle: Wiktionary.
Lizenz: Creative Commons Attribution-ShareAlike.
© 2004-2022 Übersetzung.cc