Englisch-Finnisch Übersetzung für common

 • yleinen. (EN) Se on tuo hyvin yleinen asenne. It is that very common position. 9.Yhteinen alv-järjestelmä (yleinen verokanta) Common system of VAT (standard rate) Tarkoittaako "yleinen" todellakin "yksipuolista"? Does "common" really mean "unilateral"?
 • yhteinenTämä on meidän yhteinen sopimuksemme, yhteinen saavutuksemme ja yhteinen tehtävämme. This is our common Treaty, our common achievement and our common task. Uskon tämän olevan yhteinen tavoitteemme ja yhteinen huolenaiheemme. I think this is our common cause and our common concern. Meillä täytyy olla yhteinen kanta Öcalanin tapaukseen. We must have a common position on the Öcalan case.
 • tavallinenTavallinen ruostumaton teräs sisältää 18 prosenttia nikkeliä, mutta sitä voi olla 30 prosenttia. The most common type of stainless steel contains 18% of nickel, but it can contain up to 30%. Näin erityisesti silloin, jos ajatellaan mukavuusliputuksen olevan tavallinen ilmiö. That especially applies in view of the fact that flags of convenience are a common phenomenon. Arvoisa puhemies, on tavallinen ilmiö, että epäonnistuneet hankkeet peitetään aloittamalla jatkuvasti uusia. Mr President, it is a common phenomenon that unsuccessful projects are concealed by constantly starting new ones.
 • yhteismaa
 • en-suku
 • normaaliKun Tanska esitti päätöslauselmaa Genevessä, valtio ei tehnyt muuta kuin mitä normaali kunniallisuus kehottaa tekemään. When Denmark tabled the resolution in Geneva, our country only did what common decency dictates. Olen iloinen siitä, että asia on saatu pois päiväjärjestyksestä ja että normaali terve ihmisjärki on onnistunut saamaan voiton Euroopassa. I am pleased that this subject is now closed and that common sense has prevailed in Europe. Thank you. Tämä on kuitenkin normaali menettely, ja aiomme painostaa neuvostoa ottamaan mukaan useita tarkistuksiamme, ennen kuin ehdotuksesta tulee yhteinen kanta. But this is the usual procedure and we intend to press it to take on board several of your amendments before it reaches the common position.
 • yhteinen suku
 • yhteisomaisuus
 • yhteisvaluuttaYhteisvaluutta ei kuitenkaan vaikuta kaikkiin alueisiin samalla tavalla. However, the common currency does not affect all regions in equal measure. Meidän on tehtävä kaikkemme, jotta yhteisvaluutta euroa suojellaan ja markkinoita rauhoitetaan. We must do everything in our power to protect the common currency, the euro, and calm the markets. Mikään ei ole muuttunut: yhteisvaluutta ilman yhteistä vero- ja talouspolitiikka on riskiyritys ja pysyy sellaisena. Nothing has changed: a common currency without common fiscal and economic policy is and remains a risky undertaking.
 • yhteisvaluutta-alue
 • yleinen suku

Definition für common

Anwendungsbeispiele

 • The two competitors have the common aim of winning the championship
 • Winning the championship is an aim common to the two competitors
 • It is common to find sharks off this coast
 • Sharks are common in these waters
 • It differs from the common blackbird in the size of its beak

Häufigste Anfragen

Beliebte Wörterbücher

Übersetzung.cc

Übersetzung.cc ist ein kostenloses Online Wörterbuch. Mehr als 14 Millionen Übersetzungen.

AGB   Cookie   Kontakt

In EnglishEn españolPå svenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Quelle: Wiktionary.
Lizenz: Creative Commons Attribution-ShareAlike.
© 2004-2022 Übersetzung.cc