Finnisch-Englisch Übersetzung für ilman

 • without
  us
  Nec spe, nec metu or without hope or fear. Nec spe, nec metu eli ilman toivoa ja ilman pelkoa. We could not work without NGOs. Emme voisi työskennellä ilman kansalaisjärjestöjä. Why did you do this without us?' Miksi tämä tehtiin ilman meitä??
 • absent
  us
  The holder can therefore be absent for a period of more than two years without having his long-term resident status withdrawn. Hän voi siis olla poissa maasta yli kaksi vuotta ilman, että tuo asema viedään häneltä pois. The part was rudimental or absentAbsent taxes modern governments cannot function
 • barring
  Barring any further red tape, we will finally be able to open the restaurant.Barring any sudden storms, the plane should arrive on time.
 • bereft
  us
  It would have been irresponsible to leave 1999 bereft of any cultural programmes. Olisi ollut vastuutonta, jos vuosi 1999 olisi ollut vuosi ilman kulttuuriohjelmia. Contributory factors include congenital conditions, illnesses and above all inappropriate upbringing bereft of ethical and moral principles. Siihen vaikuttavat osaltaan myös parantumattomat sairaudet, taudit ja ennen kaikkea vääränlainen kasvatus ilman eettisiä ja moraalisia periaatteita. bereft of strength – powerless
 • excluding
  The Council proposes a maximum amount of ECU 12 740 billion, excluding Euratom, whilst Parliament proposes just over ECU 15 billion. Neuvosto ehdottaa enimmäissummaksi, ilman Euratomia, 12, 74 miljardia ecua, kun taas parlamentti ehdottaa noin 15 miljardia ecua. It is in accepting this reality and accepting all healthy donors without excluding anybody that the battle for self-sufficiency will one day be won in Europe. Omavaraisuus Euroopassa saavutetaan jonain päivänä, jos hyväksytään nämä tosiasiat ja otetaan vastaan kaikki terveet luovuttajat ilman ostrakismia. Our lucky free draw winner will be treated to dinner, bed and breakfast, but the holiday must be taken before December, 1991 (subject to availability and excluding bank holidays).
 • free
  uk
  us
  Manufacture would then be licence-free. Sen jälkeen valmistus olisi mahdollista ilman lisenssejä. Without free movement, there is no Europe. Ilman vapaata liikkuvuutta Eurooppaa ei ole. Because travelling to Sweden was visa-free. Koska Ruotsiin pystyi matkustamaan ilman viisumia.
 • sans
  uk
  us

Definition für ilman

 • paitsi, vailla; muuten
 • ''partitiivi'') ilmaisee jnk olemista tai tapahtumista toisen ollessa poissa

Die Synonyme

Anwendungsbeispiele

 • Lapsille riittää, mutta äiti jää usein ilman.
 • Ilman muutosta suunnitelma on torso.
 • ilman muuta

Übersetzung.cc

Übersetzung.cc ist ein kostenloses Online Wörterbuch. Mehr als 14 Millionen Übersetzungen.

AGB   Cookie   Kontakt

In EnglishPå SvenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Quelle: Wiktionary.
Lizenz: Creative Commons Attribution-ShareAlike.
© 2004-2019 Übersetzung.cc