Englisch-Finnisch Übersetzung für revise

  • korjataMielestäni meidän täytyy korjata pikaisesti Dublinin sopimusta tältä osin. I think we urgently need to revise and add to the Dublin agreement on this point. Toisaalta on äärettömän vaikeaa korjata erittäin myrkyllisten aineiden raja-arvoja alaspäin. On the other hand, it is exceptionally difficult to revise the limit values for highly toxic substances downwards. Toivon, että meidän myönteinen äänemme auttaa siten, että on mahdollista korjata epäkohtia ja parantaa tekstiä sitten, kun on mahdollista esittää siihen tarkistuksia. I hope our vote in favour will help make it possible to make good the deficiencies and improve the text as soon as the opportunity arises to revise it.
  • arvioidaMutta jos emme opi tekemään myös näitä asioita, kaikkia tekemiämme päätöksiä pitää tulevaisuudessa arvioida uudelleen. But if we do not learn to do this as well, all the decisions we take will have to be revised in the future. Jopa muilla aloilla meidän on voitava arvioida omaa politiikkaamme niin, että se sopii yhteen laajentumisen kanssa. In other areas, too, we must be able to revise our own policies so that they are suitable for enlargement. Vaikka tarkistetun yleissopimuksen vaikutusta ei voida vielä täsmällisesti arvioida, on kuitenkin nähtävissä, että siitä tulee merkittävä. Although it is too soon to assess in any detail the impact of the revised Convention, it is certainly likely to be significant.
  • arviointiEtäisyyden arviointi vaatii totuttumusta ja vertauskohtia.Pelkästään silmämäärin tehty arviointi on epävarmaa.
  • kerrataTeema kerrataan usein kertosäkeessä.Lanka kerrataan yleensä kehruun yhteydessä.
  • kertailla
  • muuttaaMiksi tätä osaa olemassa olevasta lainsäädännöstä pitäisi muuttaa? Why revise this part of established law? Muodollisesti ei siis ole olemassa syytä muuttaa parlamentin kaksi kuukautta sitten ottamaa kantaa. So in formal terms, there is no reason for Parliament to revise its position of two months ago. Tällainen politiikka on tietenkin täysin järjetöntä, ja voimme muuttaa sen kokonaan. That is of course a completely absurd policy, and one we can completely revise.
  • päivittää
  • tarkistaaNyt on korkea aika tarkistaa Euratomin sopimusta. It is high time that the Euratom Treaty was revised. Joka tapauksessa kaikkea voidaan tarkistaa. At any rate, everything can be revised. Toivon, että tätä strategiaa voidaan tarkistaa. I hope that this strategy can be revised.

Definition für revise

Anwendungsbeispiele

  • This statute should be revised.
  • I should be revising for my exam in a few days.

Häufigste Anfragen

Beliebte Wörterbücher

Übersetzung.cc

Übersetzung.cc ist ein kostenloses Online Wörterbuch. Mehr als 14 Millionen Übersetzungen.

AGB   Cookie   Kontakt

In EnglishEn españolPå svenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Quelle: Wiktionary.
Lizenz: Creative Commons Attribution-ShareAlike.
© 2004-2022 Übersetzung.cc