Finnisch-Spanisch Übersetzung für millainen

  • cómo¿Cómo es la situación actualmente? Millainen tilanne on tänä päivänä? ¿Cómo estaba Europa hace cincuenta años? Millainen Eurooppa oli 50 vuotta sitten? Un año después, ¿cómo han evolucionado los hechos? Millainen tilanne on vuotta myöhemmin?
  • menudoYa lo he asegurado a menudo aquí y creo que nos lo debemos tomar muy en serio. Tämän lisäksi olen sitä mieltä, että on hyvin vaikeaa määrätä, millainen järjestelmä jäsenvaltioiden pitäisi valita. A menudo pienso cómo habría sido Europa sin las Instituciones que existen hoy y me acuerdo de cómo era en esencia nuestro continente hace 60 años. Mietin usein sitä, millainen Euroopasta olisi tullut ilman nykyisiä yhteisön toimielimiä, ja muistan, millainen mantereemme pohjimmiltaan oli 60 vuotta sitten. No obstante, lo que a menudo escasea es el diálogo en el seno de estas sociedades sobre la configuración política de la relación entre Estado, religión y sociedad. Silti näissä yhteisöissä käydään harvoin vuoropuhelua siitä, millainen poliittinen suhde valtion, uskonnon ja yhteiskunnan välille pitäisi muodostaa.
  • qué¿Qué clase de concepción de la democracia es ésta? Millainen demokratiakäsitys tämä on? ¿Qué papel va a desempeñar Turquía? Millainen asema Turkilla sitten tulee olemaan? Sin embargo, ¡qué contradicción, qué tragedia! Millainen ristiriita, mikä tragedia!
  • vayaSi esto ocurriese en un Estado miembro, ¡vaya problema político que se plantearía! Jos jonkun jäsenmaan hallitus käyttäytyisi samalla tavalla, voi vain kuvitella, millainen poliittinen kuohu siitä nousisi. No se preocupen, Señorías, se vengarán, y vaya si lo harán, en las elecciones europeas del año que viene. Älkää huoliko, hyvät naiset ja herrat, he kostavat, ja millainen kosto se onkaan ensi vuoden eurooppalaisissa vaaleissa. – Es evidente que la independencia de Kosovo es inevitable, pero el tipo de independencia que vaya a haber tendrá un efecto a largo plazo sobre la estabilidad de todo el sudeste de Europa. On selvää, että Kosovon itsenäisyys on vääjäämättä edessä, mutta se, millainen itsenäisyydestä tulee, vaikuttaa pitkällä aikavälillä koko Kaakkois-Euroopan vakauteen.

Ähnliche Begriffe

Häufigste Anfragen

Beliebte Wörterbücher

Übersetzung.cc

Übersetzung.cc ist ein kostenloses Online Wörterbuch. Mehr als 14 Millionen Übersetzungen.

AGB   Cookie   Kontakt

In EnglishEn españolPå svenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Quelle: Wiktionary.
Lizenz: Creative Commons Attribution-ShareAlike.
© 2004-2023 Übersetzung.cc