Finnisch-Schwedisch Übersetzung für siten

 • därmed
  Därmed är EU-åtgärder motiverade.EU:n toimet ovat siten oikeutettuja. Det spar utrymme och därmed kostnader.Sillä tavalla säästetään tilaa ja siten kustannuksia. Därmed har jag kommit till det, som Read redan har sagt.Siten olen samaa mieltä Readin kanssa.
 • situationen ser ganska dyster ut.Tilanne näyttää siten melko synkältä. jag stöder avsikten bakom den här debatten.Kannatan siten keskustelun tavoitetta. några ord om Lissabonprocessen.Siten sanon muutaman sanan Lissabonin prosessista.
 • alltså
  Det handlar här alltså om en mycket allvarlig sak.Siten kyse on hyvin vakavasta aiheesta. Jag kan alltså inte ge betänkandet mitt stöd.Siten en voi puoltaa mietintöä. Det rör sig alltså inte om en stor summa pengar.Kyse ei siten ole suuresta summasta.
 • därför
  Jag är därför positiv till detta ändringsförslag.Kannatan siten tätä tarkistusta. Det ändringsförslaget är därför godtagbart.Tämä tarkistus voidaan siten niin ikään hyväksyä. Därför är våra budskap mycket tydliga.Viestimme on siten hyvin selkeä.
 • följaktligenFöljaktligen är det inte nödvändigt att vi röstar om paragraf 39.Siten meidän ei tarvitse äänestää kohdasta 39. Följaktligen kan jag stödja den överenskommelse som nås fullt ut.Voin siten antaa täyden tukeni aikaansaadulle sopimukselle. Följaktligen måste dessa zoner betraktas som känsliga.Näiden herkkien alueiden on siten oltava herkkiä alueita.
 • på så sättPå så sätt förstärks unionens trovärdighet.Siten unionin uskottavuus vahvistuu. På så sätt försvagas immunförsvaret.Siten immuniteettijärjestelmä heikentyy. Bara på så sätt kan vi ta itu med byråkratin på allvar.Ainoastaan siten voimme torjua byrokratiaa vakavasti.
 • såledesDetta betänkande är således en kompromiss.Tämä mietintö on siten kompromissi. Ni är således i er fulla rätt att framföra den just nu.Teillä oli siten täysi oikeus esittää se nyt. Dessa två saker är således nära sammankopplade.Nämä kaksi asiaa liittyvät siten läheisesti toisiinsa.
 • sålunda
  Straffrihet orsakar sålunda nya, ytterligare skändningar.Rankaisematta jättäminen aiheuttaa siten uusia loukkauksia. Sålunda har vi här att göra med strategiska frågor.Käsittelemme siten strategisia kysymyksiä. EU borde sålunda inte återuppfinna hjulet på detta område.Siten EU:n ei tällä alalla pitäisi ryhtyä keksimään pyörää uudestaan.

Definition für siten

Ähnliche Begriffe

Häufigste Anfragen

Beliebte Wörterbücher

Übersetzung.cc

Übersetzung.cc ist ein kostenloses Online Wörterbuch. Mehr als 14 Millionen Übersetzungen.

AGB   Cookie   Kontakt

In EnglishEn españolPå svenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Quelle: Wiktionary.
Lizenz: Creative Commons Attribution-ShareAlike.
© 2004-2022 Übersetzung.cc