Englisch-Finnisch Übersetzung für property

 • ominaisuusMikrobeilla on kuitenkin se ominaisuus, että ne voivat nopeasti kehittää kantoja, jotka ovat vastustuskykyisiä tietyille antibiooteille. However, microbes have the property to rapidly develop strains that are resistant to certain antibiotics. Muistutan, että sen lisäksi, että antibioottien avulla voidaan tuhota tartuntatauteja aiheuttavia bakteereita, niillä on myös eräs toinen jo kauan tunnettu ominaisuus.I would like to remind you that in addition to killing bacteria that cause infectious diseases, antibiotics have another property discovered long ago. Ja koko EU:n yhtenäistettyä vähimmäistuloa seuraa tietysti yhdenmukaistettu verojärjestelmä, joka tekee kaikista harmaata muodotonta massaa, jolta puuttuu Euroopan hienoin ominaisuus: moninaisuus. And, of course, minimum income harmonised across the EU will be followed by a harmonised tax system, reducing all to a grey amorphous mass, devoid of Europe's greatest property: diversity.
 • kiinteistöTämä on vaikuttanut erityisesti kiinteistö- ja matkailualaan. Property and tourism are sectors which have been particularly affected by this. Kiinteistölainsäädäntö näyttää olevan tiiviisti kytköksissä maahan, paikkaan, jossa kiinteistö sijaitsee. The law on immovable property appears to be closely tied to the land, to the place where the property is located. Jos kiinteistö on vuokrattavana tai myytävänä, me emme voi estää vasemmiston tai oikeiston ääriryhmiä hankkimasta sitä. If property is being rented or sold, we cannot prevent left-wing or right-wing extremists from taking it.
 • omaisuusHenkinen omaisuus on arvokasta. Intellectual property is a precious asset. Voitaisiin sanoa, että kyseessä on taiteellinen omaisuus henkisen järjestelmän sisällä. You could say it is artistic property and should be considered an aspect of intellectual property. Myös kiinteä omaisuus, asuinrakennukset ja kulttuurimuistomerkit kokivat vakavia vahinkoja. There was also serious damage to property, residential buildings and cultural monuments.
 • rekvisiitta
 • kiinteistöalaMainitsitte Espanjan, jossa kiinteistöala on kärsinyt todella paljon. You mentioned the case of Spain which indeed has suffered greatly in the property sector.
 • määräala
 • omistusArkaluonteinen kysymys on se, että tapauksissa, joissa omistus on hyvin hajaantunutta ja osakkaiden osallistuminen vähäistä, voidaan saavuttaa helposti huomattava vaikutusvalta. One sensitive issue is that, in cases of great dilution of property with low participation, great influence can be achieved.
 • omistusoikeusOmistusoikeus on yksi perusoikeuksista. The right to property is a fundamental right. TRIPS-sopimuksen mukaan se on omistusoikeus. According to the TRIPS Agreement it is property law. Aikaosuuksiin liittyy omistusoikeus, kun taas lomaklubeihin liittyy vain palvelusopimus. Timeshares involve a property right, whereas holiday clubs are simply a services contract.
 • omminaisuus
 • tila
 • tonttiAnoi kaupungilta tonttia rakentaakseen omakotitalon.kakkospolttajan tontti

Definition für property

Anwendungsbeispiele

 • Leave those books alone! They are my property
 • Important types of property include real property (land), personal property (other physical possessions), and intellectual property (rights over artistic creations, inventions, etc
 • There is a large house on the property
 • He works in property as a housing consultant
 • Charm is his most endearing property
 • Matter can have many properties, including color, mass and density
 • You need to set the debugging property to "verbose
 • Costumes and scenery are distinguished from property properly speaking

Häufigste Anfragen

Beliebte Wörterbücher

Übersetzung.cc

Übersetzung.cc ist ein kostenloses Online Wörterbuch. Mehr als 14 Millionen Übersetzungen.

AGB   Cookie   Kontakt

In EnglishEn españolPå svenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Quelle: Wiktionary.
Lizenz: Creative Commons Attribution-ShareAlike.
© 2004-2022 Übersetzung.cc