Finnisch-Englisch Übersetzung für uudelleen

 • again
  uk
  us
  I promise you, I will ask you once again! Lupaan teille, kysyn teiltä uudelleen! However, such crises recur again and again. Kriisejä tulee kuitenkin jatkuvasti uudelleen. I will see him again in Cairo. Tapaan hänet uudelleen Kairossa.
 • afreshPerhaps now is the time to look at this afresh. Ehkä nyt on aika tarkastella uudelleen tätä asiaa. The results of automated analysis should always be analysed afresh manually by a specialist officer. Asiantuntijaviranomaisen on aina analysoitava automaattisen analysoinnin tulokset uudelleen manuaalisesti. It would appear that 15 years after the European Year of SMEs, attention returns every year afresh to this area of business life. Vaikuttaa siltä, että 15 vuotta Euroopan pk-yrityksille omistetun vuoden jälkeen huomio kiinnittyy joka vuosi uudelleen tähän liike-elämän alueeseen.
 • anew
  us
  Every six months Europe is invented anew, so to speak. Eurooppa ikään kuin löydetään aina uudelleen kuuden kuukauden välein. We need to build it anew and ensure there is prosperity and peace. Meidän on rakennettava maa uudelleen ja taattava sen hyvinvointi ja rauha. I believe that the budget amounts and resources must be reconciled anew. Minusta talousarvion määrärahat ja resurssit on soviteltava uudelleen.
 • once againI promise you, I will ask you once again! Lupaan teille, kysyn teiltä uudelleen! It is now time to review things once again. Nyt on aika tarkistaa asioita uudelleen. They return to power only to misuse it once again. He palaavat valtaan vain hyväksikäyttääkseen valtaa uudelleen.
 • over
  us
  It has been raised over and over again. Se on nostettu esiin yhä uudelleen. London is mentioned over and over again. London keeps quiet. Lontoo mainitaan yhä uudelleen ja uudelleen, mutta Lontoo vaikenee.Then we could examine this all over again. Siinä tapauksessa asiaa voidaan harkita uudelleen.

Definition für uudelleen

Häufigste Anfragen

Beliebte Wörterbücher

Übersetzung.cc

Übersetzung.cc ist ein kostenloses Online Wörterbuch. Mehr als 14 Millionen Übersetzungen.

AGB   Cookie   Kontakt

In EnglishEn españolPå svenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Quelle: Wiktionary.
Lizenz: Creative Commons Attribution-ShareAlike.
© 2004-2023 Übersetzung.cc