Finnisch-Englisch Übersetzung für paikka

 • place
  us
  We need to give them a place in society. Meidän on annettava romaneille paikka yhteiskunnassa. The place of a teacher is in the classroom. Opettajan paikka on luokkahuoneessa. The street is no place for them. Katu ei ole oikea paikka niille.
 • patch
  us
  His sleeves had patches on the elbows where different fabric had been sewn on to replace material that had worn away.I cant afford to replace the roof, which is what it really needs. Ill have the roofer apply a patch.Before you can fix a dam, you have to apply a patch to the hole so that everything can dry off.or that it is temporary because it is not meant to last long or will be removed as soon as a proper repair can be made, which will happen in the near future
 • position
  us
  They are therefore not being deleted from the report, but simply changing position. Niitä ei siis poisteta mietinnöstä vaan niiden paikka vaihtuu. The Commission must defend its position to the utmost and find a place for this external affairs administration in its services. Komission on tehtävä kaikkensa puolustaakseen paikkaansa ja löydettävä ulkosuhdehallinnolle paikka yksiköissään. I understand that the position is that the British Museum considers the British Museum to be the best place to house the Parthenon sculptures. Käsittääkseni British Museumin kanta on, että British Museum on paras paikka Parthenonin veistosten säilyttämiseen.
 • seat
  us
  However, we do have one seat in first class.' Meillä on kuitenkin yksi paikka vapaana 1. luokassa." I reject the objective of "an EU seat in the Security Council". Vastustan tavoitetta "EU:n paikka turvallisuusneuvostossa". We are agreed that Europe should, in the long term, have a seat on it. Olemme yhtä mieltä siitä, että Euroopalla tulisi pitkällä aikavälillä olla paikka turvallisuusneuvostossa.
 • filling
  us
  a filling mealI will be using a rapid-setting cement filling.My temporary filling fell out and got lost.
 • space
  us
  Apparently, the courtyard of the Parliament is a public space. Kävi ilmi, että parlamentin etupiha on julkinen paikka. The presidency's job is to try and create a space in which people can come together to negotiate and align those views. Puheenjohtajavaltion työnä on yrittää tarjota paikka, johon ihmiset voivat kokoontua neuvottelemaan ja oikaisemaan näkemyksiään. We must find space for them, and that might well be some meeting room where the parties can set up their stands and computers. Meidän on löydettävä vierailijoita varten paikka ja sen on mielellään oltava tietty kokoustila, johon puolueet voivat asettaa pöytänsä ja tietokoneensa.
 • berth
 • clout
 • house/translations
 • inlay
 • locality
  us
  locality of trial
 • location
  us
  The location in which the authority should be based is still to be indicated, in fact. Paikka, johon virasto perustetaan, on vielä löydettävä. Incidentally, I think that Parma would be a suitable location for the Aviation Safety Agency. Muuten olen sitä mieltä, että Parma olisi sopiva paikka lentoturvallisuusvirastolle. Today, however, it is the worst location for attacks on physical integrity and for breaches of human rights. Nyt se on kuitenkin pahin mahdollinen paikka fyysisen koskemattomuuden ja ihmisoikeuksien rikkomisen kannalta.
 • locusThe cafeteria was the locus of activityA circle is the locus of points from which the distance to the center is a given value, the radius
 • mendMy trousers have a big rip in them and need a mendMy trousers have a big rip in them and need mendingWhen your car breaks down, you can take it to the garage to have it mended
 • opening
  us
  The daily openings of the day lily bloom gives it its name.He remembered fondly the Christmas morning opening of presents.A salamander darted out of an opening in the rocks.
 • point
  us
  In addition, our Committee on Petitions is often the first point of call. Lisäksi meidän vetoomusvaliokuntamme on usein ensimmäinen paikka, jonne valitetaan. One regrettable point about the treaty is that the seat of the European Parliament has now been reinforced here. Yksi sopimuksen valitettavia kohtia on se, että tämä paikka on nyt vahvistettu Euroopan parlamentin sijaintipaikaksi. Mrs van Bladel, this is neither the time or place to raise that point, so I am not going to answer you in any way. Rouva van Bladel, tämä ei ole oikea hetki eikä paikka tämän aiheen käsittelyyn, enkä siis aio vastata teille yhtään mitään.
 • rest
  us
  If we solve those structural causes, the rest will follow and the world we all live in will probably be a better place. Jos selvitämme nuo rakenteelliset syyt, muu seuraa itsestään ja maailma on kenties meille kaikille parempi paikka elää. It is impossible, Commissioner, to rest when you have to put up with an atrocious nightmare of noise. Arvoisa komission jäsen, lepääminen oli mahdotonta, sillä paikka oli hirvittävä melun painajainen. After all, the fact is that the Arctic region already provides the final resting place for the world's mercury emissions. Tosiasiassa arktinen alue on kuitenkin jo nyt paikka, johon maailman elohopeapäästöt lopulta päätyvät.
 • site
  us
  A few miles up the line is the site of the fatal accident which took place in Hatfield only 18 months ago. Muutaman kilometrin päässä on paikka, jossa tapahtui Hatfieldin kohtalokas onnettomuus vain puolitoista vuotta aikaisemmin. I have no doubt that Wrocław is the best place to site the European Institute of Innovation and Technology. Minulla ei ole epäilystäkään siitä, etteikö Wroclaw ole paras paikka Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin sijoittamiselle. I would invite him most cordially to join me and see for himself the significance of this site in Karlsruhe at either end of one of the forthcoming plenary sessions. Kutsun hänet erittäin sydämellisesti liittymään seuraani jonkun tulevan täysistunnon alussa tai lopussa ja toteamaan itse, kuinka merkittävä tämä paikka on Karlsruhessa.
 • stand
  us
  Where, then, does the Council stand in this scenario? Mikä sitten on neuvoston paikka tässä suunnitelmassa? We must find space for them, and that might well be some meeting room where the parties can set up their stands and computers. Meidän on löydettävä vierailijoita varten paikka ja sen on mielellään oltava tietty kokoustila, johon puolueet voivat asettaa pöytänsä ja tietokoneensa. It is unacceptable that the victims, or more often the taxpayers, should have to stand in, in financial terms, for those responsible for causing the pollution. Mutta emme voi hyväksyä, että vahingoista kärsivien tai vielä useammin veronmaksajien pitää täyttää ympäristön pilaantumisesta vastuussa olevien paikka taloudellisesti.

Definition für paikka

Anwendungsbeispiele

 • Missä kohdassa tämä paikka on kartalla?
 • Se on siisti paikka.
 • Paikkani oli viety.
 • näyttää kaapin paikka
 • paikka auringossa
 • Onpa ankea paikka: koulukin on lakkautettu.
 • Housujen polvessa on paikka.
 • Tuo paikka ei korista hammasta, vaikka onkin kultaa.
 • Sain lopultakin uuden paikan.
 • Näytökseen ei ole enää paikkoja jäljellä.
 • Reenin jälkeen oli vähän paikat kipeenä.
 • Paikka paikan päällä - markka markan päällä. Säästäväisyys kannattaa.

Ähnliche Begriffe

Häufigste Anfragen

Beliebte Wörterbücher

Übersetzung.cc

Übersetzung.cc ist ein kostenloses Online Wörterbuch. Mehr als 14 Millionen Übersetzungen.

AGB   Cookie   Kontakt

In EnglishEn españolPå svenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Quelle: Wiktionary.
Lizenz: Creative Commons Attribution-ShareAlike.
© 2004-2023 Übersetzung.cc