Finnisch-Englisch Übersetzung für virka

 • office
  us
  Madam President, it is the weight of office! Arvoisa rouva puhemies, virka tuo vastuuta! You hold the highest office in the European Union. Teillä on Euroopan unionin korkein virka. Thirdly, the effect of this office is linked to its effectiveness among the public. Kolmanneksi tämä virka vaikuttaa julkisuudellaan tehokkuuteen.
 • official
  us
  They are not allowing official cars to enter. He eivät päästä virka-autoja sisään. They have official cars and dream of recreating life under Mao. Heillä on virka-autot ja he unelmoivat elämän elvyttämisestä Maon oppien mukaan.Parliament has an official car service which most of us use and which works very well. Parlamentilla on virka-autopalvelu, jota useimmat meistä käyttävät ja joka toimii erittäin hyvin.
 • post
  us
  There was a question mark over the future of her post. Puhuttiin siitä, voitaisiinko tämä virka säilyttää. Moreover, the creation of another post at European level risks being too remote from citizens. Sitä paitsi luomalla jälleen uusi, Euroopan tason virka voidaan aiheuttaa, että kansalaiset kokevat viran liian etäiseksi. This post is gaining greater authority in my homeland with every parliamentary term. Tämä virka saa kotimaassani lisää painoarvoa joka vaalikaudella.
 • role
  us
  The role of European Data Protection Supervisor was established as long ago as 1997 by the Treaty of Amsterdam. Euroopan tietosuojavaltuutetun virka perustettiin jo vuonna 1997 Amsterdamin sopimuksella. My neighbor was the lead role in last years village playHer dream was to get a role in a Hollywood movie, no matter how small

Häufigste Anfragen

Beliebte Wörterbücher

Übersetzung.cc

Übersetzung.cc ist ein kostenloses Online Wörterbuch. Mehr als 14 Millionen Übersetzungen.

AGB   Cookie   Kontakt

In EnglishEn españolPå svenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Quelle: Wiktionary.
Lizenz: Creative Commons Attribution-ShareAlike.
© 2004-2023 Übersetzung.cc