Englisch-Finnisch Übersetzung für device

 • laite
  Tämä laite sijaitsee jossakin päin Milanoa tai Etelä-Italiaa. This device exists somewhere in Milan or southern Italy. Laite saatettiin uudelleen markkinoille vuonna 2002 uudella nimellä. The device was placed back on the market in 2002 under a new name. He ovat pyytäneet todisteita siitä, että tämä laite on yleensä ottaen turvallinen potilaiden käytössä. They have been asking for proof that this device would be safe in the hands of patients at large.
 • tunnus
  henkilötunnus, käyttäjätunnusliiketunnusmonikon tunnus
 • apuväline
 • juoni väline
 • kone
 • merkintä
 • omatekoinen pommi
 • suunnitelma
  Suunnitelman tavoitteena on peliasemassa esiintyvän epätasapainon kasvattaminen omaksi eduksi tai sen luominen, ellei sitä peliasemasta vielä löydy.
 • tunnus tunnuskuvio tunnuslause
 • tunnusmerkki
  rikoksen tunnusmerkit täyttyvätsairauden tunnusmerkkinä on kuume ja vapina
 • aparaatti
 • juoni
  Viljami on tosi juoni tyyppi.
 • kelluke
 • koje
  Monet nykyaikaiset kojeet toimivat paristoilla.
 • sähkölaite
  Älä kosketa sähkölaitetta kun olet märkä
 • tehokeino
 • tunnuslause
 • väline
  Tämä väline on kuitenkin tuottanut erittäin hyviä tuloksia. This device has nevertheless produced very good results. Kuten nimestä kuitenkin voidaan päätellä, tilapäinen kansainvälinen järjestelmä on vain tilapäinen väline. However, as its name suggests, the Temporary International Mechanism is only an interim device. Kansalaisaloite on loistava väline aidon eurooppalaisen keskustelun onnistuneelle käynnistämiselle kansalaisyhteiskunnassa. The citizens' initiative is a tremendous device for successfully unleashing a genuine European debate in civil society.
 • [[omatekoinen]] [[pommi]]

Definition für device

Anwendungsbeispiele

 • There are a number of household devices in a kitchen such as a dishwasher, a garbage disposal, or an electric can opener
OK! Diese Internetseite verwendet Cookies, um die Nutzererfahrung zu verbessern und den Benutzern bestimmte Dienste und Funktionen bereitzustellen. Mehr infos

Übersetzung.cc

Übersetzung.cc ist ein kostenloses Online Wörterbuch. Mehr als 14 Millionen Übersetzungen.

AGB   Cookie   Kontakt

In EnglishPå SvenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Quelle: Wiktionary.
Lizenz: Creative Commons Attribution-ShareAlike.
© 2004-2019 Übersetzung.cc