Finnisch-Englisch Übersetzung für laite

 • device
  us
  This device exists somewhere in Milan or southern Italy. Tämä laite sijaitsee jossakin päin Milanoa tai Etelä-Italiaa. The device was placed back on the market in 2002 under a new name. Laite saatettiin uudelleen markkinoille vuonna 2002 uudella nimellä. They have been asking for proof that this device would be safe in the hands of patients at large. He ovat pyytäneet todisteita siitä, että tämä laite on yleensä ottaen turvallinen potilaiden käytössä.
 • apparatus
  us
  I am also pleased that financial assistance will be available to those who will find it necessary to install such apparatus in their vessels. Olen iloinen myös siitä, että taloudellista apua on tarjolla niille, joiden on tarpeen asentaa tällainen laite alukseensa.
 • appliance
  us
  Nevertheless the appliance was not safe, probably because it was counterfeit. Laite ei ollut kuitenkaan turvallinen, koska se oli väärennetty. If you buy a nice Philips or Siemens appliance or whatever, the manufacturer himself does that and the purchaser then has that list. Ostettaessa hyvä Philips- tai Siemens-merkkinen laite tai mikä tahansa muu laite, valmistaja on luonnollisesti itse laittanut laitteen mukaan sellaisen luettelon. We are against measures which impose obligations on small shops to collect, without limitation, small appliances without the consumer being required to purchase a new, similar appliance in return. Vastustamme toimia, joilla pienet kaupat velvoitetaan keräämään rajoituksetta pienlaitteet ilman, että kuluttajan täytyisi ostaa uusi, samankaltainen laite.
 • -workwoodworkneedleworkmetalwork
 • Brannock Device
 • equipment
  us
  The equipment used to scan the sheep is not accurate. Lampaiden tunnistamiseen käytetty laite ei ole tarkka. It is inevitable that they will carry equipment which is synchronised with Galileo. Emme juurikaan voi välttää sitä, että niihin kuuluu myös Galileon kanssa synkronoitu laite. When new equipment is introduced, you cannot avoid using the old and the new alongside each other for some time. On väistämätöntä, että otettaessa uusi laite käyttöön vanhaa ja uutta laitetta käytetään jonkin aikaa rinnakkain.
 • gadget
  us
  He bought a neat new gadget for shredding potatoes.Thats quite a lot of gadgets you have collected. Do you use any of them?
 • gearThis shop is not really geared towards people of our age.They have geared the hotel mainly at tourists.
 • impracticability
 • mechanism
  us
  political machine
 • ride
  us
  The cab rode him downtown.The witch cackled and rode away on her broomstick.How many races have you ridden this year?

Definition für laite

 • mekaaninen, tiettyä rajattua tarkoitusta varten valmistettu kone

Häufigste Anfragen

Beliebte Wörterbücher

Übersetzung.cc

Übersetzung.cc ist ein kostenloses Online Wörterbuch. Mehr als 14 Millionen Übersetzungen.

AGB   Cookie   Kontakt

In EnglishEn españolPå svenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Quelle: Wiktionary.
Lizenz: Creative Commons Attribution-ShareAlike.
© 2004-2023 Übersetzung.cc