Englisch-Finnisch Übersetzung für office

 • toimistoKomissiolla on toimisto New Yorkissa, jossa on myös neuvoston toimisto. We have a Commission office in New York. We have a Council office in New York. Tämä toimisto on vastuuvelvollinen Ammanin aluetoimistolle. This office will be answerable to the regional office in Amman. Ehdotan myös, että Valko-Venäjällä avataan uudelleen Etyjin toimisto. I also propose reopening the OSCE Office in Belarus.
 • virastoMitä tämä virasto on viime vuosina tehnyt? What has this Office achieved over the past few years? Virasto ei ole vielä valmis muuttamaan uuteen rakennukseen. The Office is not yet ready to move into the new building. Virasto on tehnyt kuuden viime kuukauden sisällä kaksi testiä. That office has conducted two tests in the last six months.
 • konttoriMielestäni olisi tärkeää, että perustettaisiin tällainen konttori, jonka tehtävänä olisi valvoa rahoitusoperaatioita tuolla alueella ja tehdä Itämeri-strategiasta todellisuutta. I think that it is important to establish an office of this kind, responsible for overseeing funding operations in that region and making the Baltic Sea Strategy a reality.
 • virkaArvoisa rouva puhemies, virka tuo vastuuta! Madam President, it is the weight of office! Teillä on Euroopan unionin korkein virka. You hold the highest office in the European Union. Kolmanneksi tämä virka vaikuttaa julkisuudellaan tehokkuuteen. Thirdly, the effect of this office is linked to its effectiveness among the public.
 • liikehuoneisto
 • ministeriöOlemme todenneet, miten Walesin asioiden ministeriö on epäonnistunnut raskaasti rakennerahastojen tehokkaassa käytössä. Here we have seen the deadhand of the Welsh Office failing to make anything like an effective use of the structural funds. Arvoisa neuvoston puheenjohtaja, kuten tiedätte, Yhdistyneen kuningaskunnan kansainvälisen kehityksen ministeriö on tukenut mikrobisiditutkimusta erittäin voimakkaasti. As you are aware, Mr President-in-Office, the United Kingdom Department for International Development has been very supportive of research into microbicides.
 • toimipaikkaMeillä on Control Office, elintarvike- ja eläinlääkintävirasto, joka on komission jäsen Byrnen osaston alaisuudessa ja jonka toimipaikka on Dublinissa. We have the Control Office, or the Foodstuffs and Veterinary Office, which reports to Mr Byrne' s department and which has its headquarters in Dublin. Arvoisa puhemies, arvoisa neuvoston puheenjohtaja, voitteko vahvistaa, että Euroopan parlamentilla on perussopimusten mukaan vain yksi toimipaikka? Madam President, Mr President-in-Office, can you confirm that, according to the Treaties, the European Parliament has one single seat? Liberaaliryhmä on järkyttynyt niistä lehmänkaupoista, joita on ilmeisesti tehty silloin, kun Hombach nimitettiin ja viraston toimipaikka sijoitettiin Thessalonikiin. The Liberal Group is shocked by the horse trading which apparently went on when Mr Hombach was appointed and the office located in Thessaloniki.

Anwendungsbeispiele

 • In the Latin rite, all bishops, priests, and transitional deacons are obliged to recite the Divine Office daily.
 • When the office of Secretary of State is vacant, its duties fall upon an official within the department.
 • She held office as secretary of state until she left office to run for office.
 • The secretary prevailed at the negotiations through the good offices of the Freedonian ambassador.
 • The office of the Secretary of State is cleaned when it is vacant.
 • The whole office was there... well, except you, of course.
 • Hes from our public relations office.
 • The secretary of states British colleague heads the Foreign and Commonwealth Office.
 • He worked as the receptionist at the Akron office.

Häufigste Anfragen

Beliebte Wörterbücher

Übersetzung.cc

Übersetzung.cc ist ein kostenloses Online Wörterbuch. Mehr als 14 Millionen Übersetzungen.

AGB   Cookie   Kontakt

In EnglishEn españolPå svenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Quelle: Wiktionary.
Lizenz: Creative Commons Attribution-ShareAlike.
© 2004-2023 Übersetzung.cc