Finnisch-Englisch Übersetzung für oikeudenmukaisuus

 • justice
  us
  True peace and justice do not ensue from people. Todellinen rauha ja oikeudenmukaisuus eivät ole ihmisten aikaansaannoksia. Only true justice can guarantee peace for all of us. Vain todellinen oikeudenmukaisuus voi taata rauhan meille kaikille. The arguments for it include both efficiency and justice. Niitä puoltaviin väitteisiin kuuluvat sekä tehokkuus että oikeudenmukaisuus.
 • equity
  Environmental objectives must incorporate countries such as China and India, they must incorporate equity. Ympäristötavoitteisiin täytyy sisältyä Kiinan ja Intian kaltaiset maat, ja niihin täytyy sisältyä oikeudenmukaisuus. The White Paper addressed equity and distributional issues as well as the problems faced in peripheral areas. Valkoisessa kirjassa käsiteltiin oikeudenmukaisuus- ja jakeluasioita sekä reuna-alueiden ongelmia. This focus aims to accelerate European Union action in three key areas: governance, interconnection and equity. Tavoitteena on vauhdittaa Euroopan unionin toimintaa kolmella keskeisellä alalla, jotka ovat hallinto, keskinäinen yhteys ja oikeudenmukaisuus.
 • impartiality
 • integrity
  us
  This report has all the integrity that is expected of this Parliament. Mietinnössä on kaikki se oikeudenmukaisuus, jota parlamentilta odotetaan.

Definition für oikeudenmukaisuus

 • yleistä oikeuskäsitystä vastaava teko tai toimi

Übersetzung.cc

Übersetzung.cc ist ein kostenloses Online Wörterbuch. Mehr als 14 Millionen Übersetzungen.

AGB   Cookie   Kontakt

In EnglishPå SvenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Quelle: Wiktionary.
Lizenz: Creative Commons Attribution-ShareAlike.
© 2004-2019 Übersetzung.cc