Englisch-Finnisch Übersetzung für diverse

  • erilainenMänty ja kuusi ovat erilaisia havupuita.
  • kirjavaValvonta- ja testausjärjestelmä on liian kirjava. The system of controls and testing has become too diverse. Energiataloutemme on hyvin kirjava, monipuolinen ja tehokas. Our energy economy is very diverse, versatile and efficient. Päinvastoin siinä esitetään kirjava joukko erilaisia suosituksia ja lainsäädäntövaatimuksia. On the contrary, it presents a random hotchpotch of diverse recommendations and demands for legislation.
  • monimuotoinenSen on oltava monimuotoinen, jos sen halutaan olevan demokraattinen. It must be diverse if it is to be democratic. Kaiken politiikan tavoitteena voi olla vain rikas ja monimuotoinen elämä. The aim of any policy can only be rich and diverse life. Meidät yhdistää juuri yhteinen ja samalla monimuotoinen kulttuuriperintö. Common but diverse cultural heritage is what will unite us.
  • moninainenMoninainen ja moniarvoinen joukkotiedotus on erittäin tärkeää demokratialle, vapaudelle ja kulttuuriselle monimuotoisuudelle. A diverse and pluralistic media is fundamental to democracy, freedom and cultural diversity. Meillä ei ole harhakuvitelmia: Euroopan unioni on määritelmänsä mukaisesti moninainen, ja on hyvä, että se säilyy sellaisena. We do not have any illusions: Europe, by definition, is diverse, and it is good that it is remaining diverse. Metsäala on EU:ssa metsätyyppien, omistusrakenteiden ja sosioekonomisten olojen osalta uskomattoman moninainen. The EU forestry sector is incredibly diverse in terms of forest types, sizes, ownership structures and social-economic conditions.
  • monipuolinenEnergiayhdistelmämme ei ole riittävän monipuolinen. We do not have a sufficiently diverse energy mix. Sillä on pätevää työvoimaa ja monipuolinen teollisuus. It has a competent workforce and it has a diverse industry. Energiataloutemme on hyvin kirjava, monipuolinen ja tehokas. Our energy economy is very diverse, versatile and efficient.

Definition für diverse

Anwendungsbeispiele

  • Idris Elba was a diverse hire for the franchise

Häufigste Anfragen

Beliebte Wörterbücher

Übersetzung.cc

Übersetzung.cc ist ein kostenloses Online Wörterbuch. Mehr als 14 Millionen Übersetzungen.

AGB   Cookie   Kontakt

In EnglishEn españolPå svenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Quelle: Wiktionary.
Lizenz: Creative Commons Attribution-ShareAlike.
© 2004-2023 Übersetzung.cc