Englisch-Finnisch Übersetzung für company

 • yhtiöYksi tällainen yhtiö on varapresidentti Cheneyn yhtiö Halliburton. One such company is that of Vice-President Cheney, Halliburton. Onko Crown Resources venäläinen yhtiö? Is Crown Resources a Russian company? Myös tämä yhtiö on vakavissa vaikeuksissa. This company is also in serious difficulty.
 • yritysQimonda ei ole mikä tahansa yritys! Qimonda is not just any company! Gazprom ei ole yksityinen yritys. Gazprom is not a private company. Siitä huolimatta yritys ei selviytynyt. The company went under despite this.
 • firma
 • käänneyhtiö
 • komppania
 • kumppanuus
 • liikeKomissiolla on käytössään järjestelmä, jossa virkamiehet voivat työskennellä väliaikaisesti liike-elämässä. It even has arrangements allowing officials to work for a private company for a temporary period. Eurovaluutta tulee vaikuttamaan liike-elämän kaikkiin osa-alueisiin ja mullistaa täysin yritysten toiminta- ja menettelytavat. The euro currency will touch every aspect of corporate life and will lead to a big shake-up in company policies and procedures. heilurin toistuva liike
 • palokunta
 • ryhmäCiampin ryhmä mainitsee tässä yhteydessä myös erään eurooppalaisen osakeyhtiön yhtiösäännöstön. In this context the Ciampi Group also mentions the European company statute. Nyt toinen sellaisten ehdotusten ryhmä, jotka koskevat yritysten sisäistä mukautumiskykyä. The second area involves proposals which affect the internal adaptability of the company. UPM-Kymmene Finland ja Singaporesta käsin toimiva aasialainen ryhmä APRIL sopivat hiljattain uuden yhteisen paperitehtaan perustamisesta. Only a short while ago UPM-Kymmene Finland and the Asian group APRIL, operating from Singapore, agreed on the establishment of a joint company for the manufacture of paper.
 • suuryrityskirjallinen. - (HU) Joka päivä jokin jäsenvaltio tai suuryritys ilmoittaa suurista energia-alan investointisuunnitelmista. Not a day goes by without a Member State or big company announcing major investment plans in the energy sector. Suuryritys tai keskisuuri yritys voi saada sähköisten järjestelmien kautta tietoa julkistetuista tarjouskilpailuista. In the meantime, a large or medium-sized company can use digital systems to obtain information on published calls for tender. Microsoft ja Nokia ovat suuryrityksiä.
 • teollisuusyritys
 • vieraat

Definition für company

Anwendungsbeispiele

 • A company of actors
 • the boys in Company C
 • It took six companies to put out the fire
 • As he had worked for the CIA for over 30 years, he would soon take retirement from the company
 • Keep the house clean; I have company coming
 • I treasure your company

Häufigste Anfragen

Beliebte Wörterbücher

Übersetzung.cc

Übersetzung.cc ist ein kostenloses Online Wörterbuch. Mehr als 14 Millionen Übersetzungen.

AGB   Cookie   Kontakt

In EnglishEn españolPå svenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Quelle: Wiktionary.
Lizenz: Creative Commons Attribution-ShareAlike.
© 2004-2022 Übersetzung.cc