Spanisch-Finnisch Übersetzung für reducir

  • vähentääKuolleisuutta voidaan seulonnan avulla vähentää jopa 35 prosenttia. Esto puede reducir la mortalidad un 35 %. Testauksella voidaan vähentää terveysriskejä. El análisis puede reducir los riesgos sanitarios. Voimmeko vähentää turhaa liikkumista? ¿Podemos reducir viajes innecesarios?
  • alentaaSilloin voitte myös alentaa hintoja. Podrán también reducir los costes. Tämä alentaa yhtiöiden kustannuksia alalla. Ello reducirá los costes para las empresas de este sector. Näitä lukuja voidaan - ja täytyykin - alentaa ratkaisevasti. Estas son cifras que podemos y debemos reducir de forma radical.
  • hiljentää
  • himmentää
  • laskeaMeidän ei ole syytä laskea näitä tavoitteita. Ahora no debemos reducir esta ambición. Siksi täytyy ehdottomasti laskea aivan liian korkeita korkoja, jotta työnteko jälleen kannattaisi Euroopassa. Por consiguiente, es preciso reducir absolutamente los tipos de interés, demasiado elevados, para que en Europa vuelva a merecer la pena trabajar. Emme voi laskea euron hintaa, jotta saisimme etua viennissä." No podemos reducir el precio del euro para proporcionarnos una ventaja en las exportaciones".
  • lyhentääOn erittäin vaikeaa lyhentää velkaa. Será sumamente difícil reducir la deuda. Nykyisiä viikonloppuajokieltoja ei tarvitse lyhentää yhtään minuuttia. Nadie está obligado a reducir ni un minuto las prohibiciones de circulación actualmente vigentes en fin de semana. Haluammeko lyhentää määräaikoja, joita neuvosto on ehdottanut tähän direktiiviin? ¿Queremos reducir los plazos que el Consejo ha propuesto para esta directiva?
  • pienentääSen lainsäädäntävaltaa ei saa pienentää. No debemos reducir su poder legislativo. Jos voimme pienentää kysyntää, myös palvelujen saatavuus vähenee. Si podemos reducir la demanda, el acceso a los servicios también se reducirá. Katson kuitenkin, että viisumikustannuksia tulisi pienentää. A pesar de ello, se deberían reducir los costes de los visados.
  • supistaaJotkut haluavat supistaa talousarviota. Algunos quieren reducir el presupuesto. Emme päättäneet sitä, mistä tuotantoa olisi pitänyt supistaa. Nosotros no hemos decidido dónde había que reducir esta supercapacidad. Meillä on usein taipumusta supistaa tarpeet koskemaan vain koulutettuja maahanmuuttajia. A menudo tendemos a reducir estas necesidades a la inmigración cualificada.

Ähnliche Begriffe

Häufigste Anfragen

Beliebte Wörterbücher

Übersetzung.cc

Übersetzung.cc ist ein kostenloses Online Wörterbuch. Mehr als 14 Millionen Übersetzungen.

AGB   Cookie   Kontakt

In EnglishEn españolPå svenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Quelle: Wiktionary.
Lizenz: Creative Commons Attribution-ShareAlike.
© 2004-2023 Übersetzung.cc