Spanisch-Finnisch Übersetzung für disponible

  • käytettävissä olevaSe ei ole riittävä väline, mutta ymmärtääksemme se on ainoa käytettävissä oleva väline. No es el instrumento adecuado, pero entendemos que es el único instrumento disponible. Mikään muu käytettävissä oleva keino ei tehoa niin nopeasti! Ningún otro de los instrumentos disponibles tiene unos efectos tan rápidos. EGR:n käytettävissä oleva vuosibudjetti on 500 miljoonaa euroa. El presupuesto anual disponible para el FEAG es de 500 millones de euros.
  • saatavillaTästä ei ole minkäänlaisia tietoja saatavilla. No hay datos disponibles al respecto. Tähän tarvittavat varat on saatavilla. Los fondos correspondientes están disponibles. Onko se paras saatavilla oleva väline? ¿Es la mejor herramienta disponible?
  • saatavilla olevaOnko se paras saatavilla oleva väline? ¿Es la mejor herramienta disponible? Maakaasu ei kuitenkaan ole ainoa eurooppalaisten valtioiden saatavilla oleva energianlähde. Sin embargo, el gas no es la única fuente de energía disponible para los Estados europeos. Saatavilla oleva tiedot osoittavat, että joissakin jäsenvaltioissa yli 60 prosenttia romanilapsista keskeyttää koulunkäynnin ennenaikaisesti. Los datos disponibles indican que en algunos Estados miembros el abandono prematuro de la educación por parte de los niños romaníes supera el 60 %.
  • käsillä oleva
  • käytettävissäKäytettävissä olevat varat ovat vähäiset. Los fondos disponibles son escasos. Emme voi ylittää käytettävissä olevia määrärahoja. Hemos de ceñirnos a los fondos disponibles. Se ei ole riittävä väline, mutta ymmärtääksemme se on ainoa käytettävissä oleva väline. No es el instrumento adecuado, pero entendemos que es el único instrumento disponible.
  • saatavissaHaluan vahvistaa, että asiakirja on saatavissa. Quisiera confirmar que dicho informe está disponible. Onko saatavissa tietoa siitä, kuinka he tekevät sen? ¿Hay información disponible sobre cómo lo hacen? Puheenjohtajavaltio jakaa saatavissa olevat luvat poliittisten ryhmien kesken. La Presidencia distribuye entre los grupos políticos los que están disponibles.
  • saatavissa olevaJa jotta voimme ottaa selvää tosiasioista, meidän on saatava käsiimme kaikki saatavissa oleva tieto. Y, para examinar los hechos, debemos tener acceso a toda la información disponible.
  • ulottuvillaSe johtaisi siihen, että valtiot kilpailisivat keskenään houkuttelemalla niiden ulottuvilla olevia pääomia sillä, että ne eivät aseta terveyttä ja turvallisuutta etusijalle. Significaría que los países tendrían que competir entre sí para atraer el capital disponible por no haber dado prioridad a la salud y la seguridad.
  • varasto-

Ähnliche Begriffe

Häufigste Anfragen

Beliebte Wörterbücher

Übersetzung.cc

Übersetzung.cc ist ein kostenloses Online Wörterbuch. Mehr als 14 Millionen Übersetzungen.

AGB   Cookie   Kontakt

In EnglishEn españolPå svenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Quelle: Wiktionary.
Lizenz: Creative Commons Attribution-ShareAlike.
© 2004-2022 Übersetzung.cc