Schwedisch-Finnisch Übersetzung für verk

 • teosHaluaisin meidän käsittelevän myös sitä, miten teos määritellään. Jag vill också att vi tar itu med definitionen av verk."Televisio ilman rajoja" -direktiivissä määritellään se, mitä teos ei ole. I direktivet ”Television utan gränser” anges vad ett verk inte är.Aluksi olisi kuitenkin hyvä sopia yhteisistä käsitteistä, jotta päästään eroon tulkintaeroista siitä, mikä on eurooppalainen teos tai riippumaton tuottaja. Men först vore det bra om vi kunde komma överens om gemensamma koncept för att eliminera skillnader i tolkningen av vad ett europeiskt verk och en oberoende producent är.
 • laitosYksi laitos ilmoitti, että 75 % pk-yrityksiltä tulleista tarjouksista oli hylätty sääntöjen vastaisuuden vuoksi. Ett affärsdrivande verk rapporterade att 75 % av offerterna från små och medelstora företag måste avvisas till följd av bristfälligt innehåll.Valtion laitos vai kunnallinen laitos vaihtoehto yksityiselle hoitokodille.Eroaako laitoksella vietetty päivä suljetussa laitoksessa vietetystä, kunhan turvallisuutta vielä edistetään.
 • koneistoPää- ja apukoneiden lisäksi laivoissa on muitakin koneistoja.Mekaanisen kellon koneisto on hienomekaniikan mestarinäyte.Valtionhallinnon, byrokratian koneisto.
 • laite
 • taideteosEsimerkiksi kirja, taideteos tai musiikkiteos on ennen kaikkea taiteilijan lahjakkuuden ja sosiaalisen vastuun tärkeä ilmentymä. Exempelvis är ett litterärt verk, eller även ett konst- eller musikverk, först och främst en viktig manifestation av konstnärens talang och ett socialt svar.
 • tekovaikka se olisi viimeinen tekoni.Se teko oli vakaasti harkittu.Sellaista tekoa ei tekemättömäksi saa.
 • toimi
 • toimintaTämän prosessin toimintaa kuvaava kaavio on mutkikas.
 • tuotemielikuvituksen tuote
 • tuotos
 • työKyseessä on siis luotu työ, josta ilmenee eksplisiittinen halu luoda ja jota tästä syystä suojellaan oikeudella henkiseen omaisuuteen. Det handlar alltså om ett verk där det har förekommit uttrycklig vilja att skapa och därför skyddas rätten till den intellektuella egendomen.Aivan kuin Blanche de Castillen työ Pyhän Ludvigin kasvattajana ei vastaisikaan mahtavinta kutsumusta, äitiyden kutsumusta. Som om Blanka av Kastiljen verk att förbereda den blivande Ludvig den helige för livet inte är ett uttryck för det mest magnifika kallet, nämligen moderskapet.
 • työ, teko, toimi; teos; laitos, virasto; tehdas; laite, koneisto
 • virastoVirasto on myöntänyt jo vuosia niin kutsuttuja ohjelmistopatentteja, jotka on saatettu jo voimaan myös kaikkein korkeimmalla kansainvälisellä tasolla. I flera års tid har detta verk utfärdat så kallade programvarupatent, vilka redan har gjorts gällande upp till högsta internationella nivå.

Definition für verk

 • '''aktiviteten att skapa eller producera något
 • '''anläggning där något tillverkas, bearbetas eller massproduceras
 • '''mekanisk apparat med en inneboende rörelse
 • '''myndighet

Anwendungsbeispiele

 • Vill ni beskåda mitt nya verk?

Häufigste Anfragen

Beliebte Wörterbücher

Übersetzung.cc

Übersetzung.cc ist ein kostenloses Online Wörterbuch. Mehr als 14 Millionen Übersetzungen.

AGB   Cookie   Kontakt

In EnglishEn españolPå svenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Quelle: Wiktionary.
Lizenz: Creative Commons Attribution-ShareAlike.
© 2004-2022 Übersetzung.cc